Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Szkice ze stylistyki lingwistycznej

  Очерки по лингвостилистике
  Autor:


 • Liczba stron:
  142
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-773-7
  e-ISBN:
  978-83-8088-774-9

Opis produktu

Opracowanie Jarosława Wierzbińskiego dobrze wpisuje się w nurt współczesnych badań nad tekstem literackim z uwzględnieniem jego trzech wymiarów: strukturalnego, spójnościowego i pragmatycznego. Autor podzielił monografię, muszę to podkreślić, w sposób oryginalny na dwie części. Pierwsza napisana jest po polsku, druga – po rosyjsku. Język wywodu jako kryterium podziału mnie przekonuje. Stwarza ono możliwość zapoznania się z opisem podobnych zagadnień w dwu językach. Już sama taka konfrontacja w obrębie jednego opracowania jest poznawczo cenna dla rusycystów, bo przecież do nich monografia jest głównie adresowana. Tak więc polski czytelnik o języku Zoszczenki i Czechowa przeczyta po polsku, natomiast o okazjonalizmach Majakowskiego – po rosyjsku.

Z recenzji prof. UŚ dra hab. Andrzeja Charciarka

Komentarze

SPIS TREŚCI – ОГЛАВЛЕНИЕ

Wprowadzenie – Предисловие 7

CZĘŚĆ 1 – ЧАСТЬ 1 9

Rozdział I – Глава I. Językowe ukształtowanie krótkich form narracyjnych w utworach Antona Czechowa 11
Rozdział II – Глава II. Kryterium intertekstualności w twórczości literackiej 23
Rozdział III – Глава III. Język i styl artystyczny utworów Michaiła Zoszczenki 35
Rozdział IV – Глава IV. Specyfika nowomowy a teksty literackie 47

CZĘŚĆ 2 – ЧАСТЬ 2 61

Rozdział V – Глава V. Модели окказиональных образований в поэтической речи Владимира Маяковского 63
Rozdział VI – Глава VI. Проявления интертекстуальности в художественных текстах 73
Rozdział VII – Глава VII. Стилистический феномен эпопеи Михаила Шолохова 83
Rozdział VIII – Глава VIII. Oсобенности противопоставляемых синонимов в художественных контекстах 97
Rozdział IX – Глава IX. Языковая и стилистическая специфика русских микротекстов 109
Rozdział X – Глава Х. Поэтическое своеобразие паремиологических изречений советского времени 117

Indeks bibliograficzny – Библиографический указатель 135
O autorze – Об авторе 139

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Szkice ze stylistyki lingwistycznej”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Brak w magazynie

Produkt niedostępny
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń