Bralewski-Symmachia-2

Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 2

  Jedna religia w jednym cesarstwie. Rzymscy imperatorzy sprzymierzeni z Bogiem na straży jedności Kościoła od Konstantyna I do Justyniana I
  Autor:


 • Liczba stron:
  340
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-518-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-519-3

  Opis produktu

  Pierwszą część Symmachii cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek) zatytułowaną „Niezwykła przemiana” – narodziny nowej epoki Autor poświęcił refleksjom na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan i istotnym przemianom, które naznaczyły ów czas przełomu. W drugiej części, którą stanowi niniejszy tom, zajął się z jednej strony instytucjami eklezjalnymi, a z drugiej wysiłkami władców, aby zachować sojusz z Bogiem, zagrożony w ich głębokim przekonaniu różnorakimi rozłamami wewnątrzkościelnymi, na czele z wielkimi sporami teologicznymi: kontrowersją ariańską, nestoriańską i monofizycką.

  „Praca prof. Sławomira Bralewskiego jest pozycją ważną […]. To opracowanie dobrze przemyślane, poparte wieloletnimi, osobistymi badaniami Autora w tym zakresie. Stanowi więc owoc jego naukowej dojrzałości. Książka jest zwięzłą, logiczną całością, która daje dobrą orientację, zarówno merytoryczną, jak i bibliograficzną, w polskim i zagranicznym dorobku dotyczącym historii wczesnego Bizancjum. […] Tezy Autora mają z jednej strony znamiona nowatorstwa, z drugiej zaś dojrzałości badawczej. Mogą zatem stanowić ważne i głębokie źródło inspiracji do dalszych badań.

  dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Spis treści

  Wstęp 1

  Rozdział I. Zasada pierwszeństwa w Kościele w epoce wczesnego chrześcijaństwa 7

  Rozdział II. Hierarchia wschodnich biskupów w historiografii kościelnej V w. 31

  Rozdział III. Zgromadzenia biskupów – synody i sobory 55

  Rozdział IV. Cesarz Konstantyn wobec schizmy donacjańskiej 61

  Rozdział V. Władcy Imperium Romanum wobec kontrowersji ariańskiej i schizmy antiocheńskiej 69
  1. Kontrowersja ariańska 70
  2. Schizma antiocheńska 107

  Rozdział VI. Spór o ekonomię Wcielenia – próba przywrócenia jedności Kościoła przez cesarza Teodozjusza II (408–450) 117
  1. Apolinaryzm 118
  2. Chrystologia antiocheńska 121
  3. Chrystologia aleksandryjska 124
  4. Sobór w Efezie (431 r.) 128
  5. „Sobór zbójecki” w Efezie (449 r.) 140

  Rozdział VII. Zabiegi cesarza Marcjana (450–457) i jego następców o przywrócenie jedności Kościoła 149
  1. Sobór Chalcedoński (451 r.) 150
  2. Zmagania o jedność Kościoła w latach 457–527 173
  3. Kwestia jedności Kościoła za panowania Justyniana I (527–565) 186

  Refleksje końcowe 195
  Wykaz skrótów 201
  Bibliografia 205
  Źródła 205
  Opracowania 220
  Summary 247
  Indeksy 257
  Indeks osób 257
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych 267
  Spis ilustracji 271
  Ilustracje 277
  Abstrakt 325
  Abstract 326

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 2”

  Tagi: , , , , , ,