gallery desc

Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 1

  „Niezwykła przemiana" – narodziny nowej epoki
  Autor:


 • Liczba stron:
  324
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-447-9
  e-ISBN:
  978-83-8142-448-6

  Opis produktu

  Od czwartego wieku istniało wśród chrześcijan przekonanie nie tylko o przełomie, jaki dokonał się w świecie wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa, ale i o tym związanym z panowaniem cesarza Konstantyna Wielkiego. Pisano o „niezwykłej” czy „cudownej przemianie”, która zdarzyła się światu na mocy zrządzenia Bożego, a doprowadziła do poniechania zarówno poprzedniej religii, jak i rodzimych tradycji. W przekonaniu chrześcijan doszło do niej na skutek sojuszu cesarza Konstantyna I z Najwyższym Bogiem, który był dla niego nie tylko opiekunem, ale i sprzymierzeńcem.

  Niniejsza książka poświęcona jest niektórym aspektom owego szczególnego aliansu – symmachii, w której wymiar militarny odgrywał istotną, a na samym początku wręcz dominującą rolę. Stanowi pierwszą część dwutomowej rozprawy i zawiera refleksje na temat szeroko pojętej genezy sojuszu Imperium Romanum z Bogiem chrześcijan. Znajdują się w niej rozważania na temat poszukiwania Najwyższego Boga przez Konstantyna, ideologii zwycięstwa, którą kierowali się władcy, czy też narodzin monastycyzmu traktowanego jako nowy, charakterystyczny dla epoki przełomu, sposób umiłowania mądrości, czyli rodzaj nowej filozofii, która zastąpić miała filozofię właściwą poprzedniej epoce.

  „Rzeczona publikacja ma charakter pracy naukowej z zakresu historii antyku chrześcijańskiego. (…) S. Bralewski poświęcił powyższym zagadnieniom wiele lat pracy i w tym czasie ugruntował swą pozycję cenionego badacza z zakresu starożytności chrześcijańskiej. Temat rozprawy ma charakter internacjonalny i interdyscyplinarny (…) jest dobrze wybrany i wskazuje na dążenie Autora do przedstawienia swemu czytelnikowi oryginalnego ujęcia badanej od dawna problematyki. (…) książka ta ma duże szanse spotkać się ze znacznym zainteresowaniem zarówno znawców przedmiotu, jak i tzw. miłośników antyku, co rokuje tej publikacji znaczne powodzenie na rynku księgarskim.”

  dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Spis treści

  Wstęp 1

  Rozdział I. Chrześcijanie, nowy Lud Boga, w przeddzień „niezwykłej przemiany” 11
  1. Starodawny charakter religii chrześcijańskiej 11
  2. Teomachia – zamach na boskie prawo. Prześladowania chrześcijan w pierwszych dekadach IV w. i ich konsekwencje 14

  Rozdział II. Poszukiwanie Najwyższego Boga przez Konstantyna – sojusz z Bogiem chrześcijan 25

  Rozdział III. Od przełomu czasów do przełomu konstantyńskiego 71

  Rozdział IV. „Ideologia zwycięstwa” w historiografii kościelnej 83
  1. Wymiar sakralno-militarny „ideologii zwycięstwa” 87
  2. Wymiar męczeński „ideologii zwycięstwa” 96
  3. Wymiar doktrynalny „ideologii zwycięstwa” 98
  4. Bóg obrońcą chrześcijan 100
  5. Pokój rezultatem wytrzebienia nienawiści do Boga 101
  6. Ideologia zwycięstwa w wybranych Historiach kościelnych IV–V w. 104
  7. Cnota pobożności warunkiem wszelakiego zwycięstwa 113

  Rozdział V. Narodziny monastycyzmu – upadek starej i narodziny nowej filozofii 133

  Rozdział VI. Przymierze cesarstwa z Bogiem poddane próbie. Konflikt Jana Chryzostoma z dworem cesarskim w relacjach Sokratesa i Hermiasza Sozomena 157
  1. Jan Chryzostom w ocenie Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena 160
  2. Cesarzowa Eudoksja i jej rola w wygnaniu Jana Chryzostoma w ocenie Sokratesa i Sozomena 176

  Refleksje końcowe 189
  Wykaz skrótów 197
  Bibliografia 201
  Źródła 201
  Opracowania 211
  Summary 233
  Indeksy 241
  Indeks osób 241
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych 251
  Wykaz ilustracji 255
  Ilustracje 259
  Abstrakt 311
  Abstract 312

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem chrześcijan (IV-VI wiek), t. 1”

  Tagi: , , , , , ,