Promocja!
reichel_sukcesja_stanowisk

Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych

  Autor:


 • Liczba stron:
  286
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-178-2
  e-ISBN:
  978-83-8142-179-9

Opis produktu

Sukcesja stanowisk kierowniczych jest jedną z wielu kwestii o znaczeniu strategicznym dla każdej organizacji. W teorii zarządzania spotykamy wiele prac na temat samego aktu i procesu sukcesji oraz zarządzania nią. Analizy te najczęściej dotyczą dużych przedsiębiorstw lub firm rodzinnych, natomiast brakuje kompleksowych opracowań tego zagadnienia w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Celem prezentowanej monografii jest zbadanie przebiegu sukcesji i jej uwarunkowań w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu, w jakim ten proces zachodzi. Z wykorzystaniem metody studium przypadku dokonano analizy ilościowej zapisów dotyczących kadencyjności władz w statutach wybranych organizacji, a także przeprowadzono ankiety z prezesami.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

1. Społeczeństwo obywatelskie i sektor organizacji pozarządowych. Specyfika i formy organizacyjne 13
1.1. Społeczeństwo obywatelskie 13
1.2. Organizacje pozarządowe 18
1.2.1. Cele i funkcje organizacji pozarządowych 24
1.2.2. Działalność pożytku publicznego 27
1.2.3. Sektor organizacji pozarządowych a gospodarka społeczna i jej podmioty 30
1.2.4. Obraz sektora organizacji pozarządowych 36
1.3. Formy prawne podmiotów sektora społecznego 39
1.3.1. Stowarzyszenia i fundacje 39
1.3.2. Podmioty sektora społecznego na tle organizacji innych sektorów 44
1.4. Zarządzanie w sektorze organizacji pozarządowych 52

2. Sukcesja stanowisk kierowniczych – przekazywanie władzy w organizacjach pozarządowych 61
2.1. Sukcesja. Uwagi ogólne i definicje 61
2.2. Literatura przedmiotu dotycząca sukcesji 64
2.3. Rodzaje procesów sukcesji 71
2.4. Sukcesja jako kwestia o znaczeniu strategicznym 79
2.4.1. Strategiczne aspekty sukcesji i jej przebiegu 79
2.4.2. Powiązanie sukcesji z wynikami organizacji 90
2.5. Sukcesja w firmach rodzinnych 96
2.6. Wnioski i rekomendacje dla dalszych poszukiwań teoretycznych i badawczych 106

3. Badania własne jakościowe. Studia przypadków 111
3.1. Opis badania i zastosowanego podejścia badawczego 111
3.2. Studium przypadku: stowarzyszenie A 121
3.3. Studium przypadku: stowarzyszenie B 129
3.4. Studium przypadku: fundacja C1 135
3.5. Studium przypadku: fundacja C2 139
3.6. Studium przypadku: fundacja C3 141
3.7. Studium przypadku: stowarzyszenia D1 oraz D2 145
3.8. Studium przypadku: stowarzyszenie E1 148
3.9. Studium przypadku: stowarzyszenie E2 163
3.10. Studium przypadku: stowarzyszenie F 172
3.11. Synteza przekrojowa. Podsumowanie analizowanych przypadków 181

4. Badania własne ilościowe. Analiza statutów oraz wywiady 199
4.1. Władze organizacji pozarządowych – wymagania prawne 199
4.1.1. Stowarzyszenia 199
4.1.2. Fundacje 203
4.2. Rozstrzygnięcia ustawowe i statutowe wpływające na proces sukcesji. Analiza statutów organizacji 206
4.2.1. Opis procedury badania i decyzji standaryzujących zebrane informacje 206
4.2.2. Wyniki badania 212
4.2.2.1. Analiza całej próby 212
4.2.2.2. Analiza statutów fundacji 222
4.2.2.3. Analiza statutów stowarzyszeń 228
4.2.2.4. Porównania grup organizacji wydzielonych ze względu na wybrane cechy 234
4.2.2.5. Porównanie organizacji ze względu na zasięg działalności 244
4.2.2.6. Porównanie organizacji posiadających kadencyjne władze i bez kadencyjności władz 246
4.2.2.7. Porównanie w grupie fundacji ze względu na prawo fundatorów do wyboru prezesa 249
4.2.3. Wnioski i rekomendacje do dalszych badań 250
4.3. Planowanie sukcesji w fundacjach ze statusem organizacji pożytku publicznego. Wywiady z osobami zarządzającymi 253
4.3.1. Opis procedury badania 253
4.3.2. Rezultaty badania 255
4.3.3. Wnioski i rekomendacje do dalszych badań 263

Zakończenie 265
Bibliografia 269
Spis rysunków 277
Spis tabel 279
Summary 283
Od Redakcji 285

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: