Promocja!
niedbalski_status_prawny

Status prawny i społeczny pracownika socjalnego

  Autor:


 • Liczba stron:
  112
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-566-0
  e-ISBN:
  978-83-8088-567-7

Opis produktu

W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce. Po drugie, scharakteryzował uwarunkowania prawno-instytucjonalne, określające aktualny status pracownika socjalnego w naszym kraju. Po trzecie, omówił specyfikę i znaczenie pracy socjalnej w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych, przywiązując dużą wagę do trudności oraz dylematów etycznych towarzyszących działalności zawodowych „pomagaczy” (helping professions).

Publikacja jest skierowana za równo do przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się wspomnianą problematyką, jak i do praktyków zaangażowanych w udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Ponadto może zainteresować osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych, których podstawowym obszarem działania jest praca socjalna.

 

Więcej o książce w SERWIS SAMORZĄDOWY PAP

 

samorzad

is_logo1

image description

 

logo im 3

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Praca socjalna w kontekście zagadnień definicyjnych 9
1.1. Pojęcie pracy socjalnej – podstawowe informacje 9
1.2. Praca socjalna jako pojęcie o znaczeniu ponadnarodowym 10
1.3. Praca socjalna w polskim systemie prawno-instytucjonalnym 12
1.4. Praca socjalna jako działalność profesjonalna 13

Rozdział 2. Kształtowanie się zawodowych służb społecznych w Polsce 15
2.1. Geneza kwestii społecznych na ziemiach polskich przed I wojną światową 16
2.2. Opieka społeczna w latach 1918–1939 18
2.3. Polityka społeczna w programach politycznych i społecznych lat okupacji 23
2.4. Miejsce pracownika służb społecznych w PRL 25
2.5. Kształtowanie się statusu pracownika socjalnego w okresie transformacji ustrojowej 33
2.6. Ocena uregulowań prawnych dotyczących rozwoju i znaczenia roli zawodowych służb społecznych w Polsce 36

Rozdział 3. Status pracownika socjalnego w aktualnym systemie prawnym 39
3.1. Wymagania kwalifikacyjne stawiane pracownikom socjalnym 39
3.1.1. Idea profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego 39
3.1.2. Specjalizacja w zawodzie pracownika socjalnego 41
3.1.3. Superwizja w pracy socjalnej 42
3.1.4. Wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w pomocy społecznej 45
3.2. Kompetencje, prawa i obowiązki pracownika socjalnego 46
3.2.1. Podstawowe metody działania pracownika socjalnego 47
3.2.2. Zadania pracownika socjalnego w świetle ustawy o pomocy społecznej 48
3.3. Uprawnienia pracownika socjalnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej 49
3.3.1. Prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach 50
3.3.2. Ochrona prawna 51
3.3.3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy 51
3.3.4. Święto zawodowe i nagrody specjalne 52
3.4. Pozycja prawna pracownika socjalnego według kryterium miejsca zatrudnienia 53
3.4.1. Sytuacja prawna pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych 53
3.4.2. Pracownicy socjalni zatrudnieni w jednostkach rządowych administracji wojewódzkiej 55
3.4.3. Pracownicy socjalni zatrudnieni w innych instytucjach i organizacjach 57
3.5. Techniki pracy socjalnej w świetle ustawy o pomocy społecznej 58
3.5.1. Kontrakt socjalny 58
3.5.2. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności 61
3.5.3. Rodzinny wywiad środowiskowy 62
3.5.4. Indywidualny program usamodzielniania 64
3.5.5. Ocena skuteczności technik pracy socjalnej 65
3.6. Podsumowanie 66

Rozdział 4. Rola i status społeczny pracownika socjalnego 67
4.1. Ogólne uwagi o sytuacji społeczno-zawodowej pracownika socjalnego 67
4.2. Charakterystyka społeczno-demograficzna pracowników socjalnych w Polsce 70
4.3. Pozycja zawodowa pracownika socjalnego 73
4.3.2. Założenia etyczno-aksjologiczne pracy socjalnej 81
4.3.3. Kształcenie i rozwój zawodowy pracowników socjalnych 87
4.4. Pozycja społeczna pracownika socjalnego 90
4.4.1. Rola społeczno-zawodowa pracownika socjalnego 91
4.4.2. Status pracowników socjalnych w polskim społeczeństwie 94

Zakończenie 99
Bibliografia 103
Legal and social status of a social worker (summary) 109
Spis tabel 113
Nota o Autorze 112

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Status prawny i społeczny pracownika socjalnego”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
Produkt niedostępny
19,95 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń