OKLADKA

Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej

  Studia z geografii człowieka
  Autor:


 • Liczba stron:
  161
  Rok wydania:
  2021
  ISBN:
  978-83-8220-528-2
  e-ISBN:
  978-83-8220-529-9

Opis produktu

Idea tej pracy zrodziła się m.in. w wyniku zainteresowania dyskusją o specyfice badawczej geografii człowieka, zwłaszcza we współczesnych uwarunkowaniach instytucjonalnych, oraz jako potrzeba poszukiwania alternatywy dla panujących powszechnie tendencji dezintegracyjnych w naukach społecznych. W związku z tym, podjęto próbę określenia pola przedmiotowego geografii człowieka, wskazując – jako kluczowe – koncepcje i modele przestrzeni, na które można spojrzeć w kontekście różnych form zamieszkiwania ludzi, ich zmiany w czasie oraz w odniesieniu do przemian cywilizacyjnych. W tym przypadku są to nawarstwiające się w czasie ujęcia teoretyczno-metodologiczne, które można odnieść do trzech zasadniczych typów analizy zjawisk w przestrzeni wyróżnionych przez M. Foucaulta, tj. umiejscowienia, rozciągłości i usytuowania. Poszczególne rozdziały, które odpowiadają trzem przypadkom badan nad osadnictwem wiejskim, prezentują kwestie odnoszące się do wyjaśnienia relacji człowieka z przestrzenią rozumianą jako podłoże jego egzystencji (ziemia). We wszystkich badaniach przeplatają się trzy kluczowe dla geografii człowieka kwestie, tj. problemy określenia stanu i przekształceń krajobrazu kulturowego, tożsamości terytorialnej oraz miejsca człowieka i społeczności lokalnych w przestrzeni. W pracy oceniono możliwości poznawcze przedstawionej problematyki badawczej oraz ich rolę w kształtowaniu podstaw odrębności teoretyczno-metodologicznej geografii człowieka. Wskazano również podstawowe kwestie dotyczące przemian społeczno-kulturowych przestrzeni wiejskiej. Jest to o tyle istotne, że wieś podlega bardzo istotnym przekształceniom, co w tym zakresie wpływa na jej inne cechy osadnicze, zwłaszcza fizjonomiczne i funkcjonalne.

Komentarze

Spis treści

Przedmowa 9
1. Refleksja teoretyczna o rozwoju i aktualnym stanie geografii człowieka w Polsce 13
2. Budzenie „uśpionego potencjału” miejsc 37
3. Wyobrażenie wsi jako forma reprezentacji przestrzennej 81
4. Wiedza i miejsce. Rolnictwo w dyskusji międzypokoleniowej 109
Zakończenie 135
Literatura 143
Spis tabel 159
Spis rycin 159

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Społeczno-kulturowy wymiar przestrzeni wiejskiej”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,41 zł
0,00 zł
ZAPOWIEDŹ
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń