Promocja!
2fec0497933d724aef86401098250cf7

Słowiańska terminologia techniczna

  (na materiale polskim. rosyjskim i bułgarskim)
  Autor:


 • Liczba stron:
  304
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-306-1
  e-ISBN:
  978-83-7969-775-5
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Rozwój techniki oraz brak odczuwalnych granic terytorialnych w badaniach naukowych powodują konieczność szybkiego opracowania terminologii porządkującej nowe pojęcia oraz znalezienia ekwiwalentów powstałych terminów w innych, terminologicznie zabezpieczonych, językach świata. Podstawowym zadaniem realizowanym w pracy była analiza konfrontatywna sposobów leksykalizacji poszczególnych pojęć technicznych w różnych językach słowiańskich.

  Stworzony na potrzeby niniejszej pracy słownik branżowej terminologii technicznej może w przyszłości być wykorzystany również do pokazania różnic między omawianymi systemami terminologicznymi, a także szczegółowej analizy słowotwórczej czy analizy diachronicznej.

   ze Wstępu

  W Polsce wciąż brakuje fundamentalnych syntetycznych opracowań naukowych poświęconych problematyce terminologii konfrontatywnej. W tej sytuacji monografia dr Julii Mazurkiewicz-Sułkowskiej może stać się znaczącym wydarzeniem w życiu naukowym

  z recenzji prof. dr. hab. Jurija Lukszyna

   

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY TERMINOLOGICZNEJ 9
  1. Ogólne podstawy terminologii 9
  2. Słownictwo specjalistyczne 14
  3. Terminologia techniczna 17
  4. Przyjęte założenia teoretyczne i metodologiczne 21

  ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE TYPY STRUKTURALNE TERMINÓW TECHNICZNYCH 28
  1. Podstawa materiałowa 28
  2. Terminy jednoczłonowe 29
  3. Terminy dwuczłonowe 42
  4. Terminy trójczłonowe 55
  5. Terminy 4-, 5-, 6-członowe 62
  6. Podsumowanie 63

  ROZDZIAŁ III. EKWONIMIA JAKO WŁAŚCIWOŚĆ LEKSYKONÓW TECHNICZNYCH 66
  1. Zjawisko ekwonimii i podstawowe typy ekwonimów 66
  2. Ekwonimy typu jednostka rodzima / internacjonalizm 66
  3. Ekwonimy typu jednostka syntetyczna / jednostka analityczna 79
  4. Ekwonimy wynikające ze współistnienia kilku konstrukcji składniowych 90
  5. Ekwonimy wynikające z różnic morfologicznych 93
  6. Podsumowanie 94

  ROZDZIAŁ IV. METAFORY LEKSYKALNE W TERMINOLOGII TECHNICZNEJ 98
  1. Metaforyzacja jako podstawa nominacji rodzimej 98
  2. Podstawowe źródła metaforyzacji 100
  3. Dystrybucja metafor w obrębie pojęć technicznych badanych języków 118
  4. Podsumowanie 126

  ZAKOŃCZENIE 128
  ANEKS 131
  Polsko-rosyjsko-bułgarski słownik terminologii z zakresu budowy i eksploatacji maszyn 131
  LITERATURA 297
  OD REDAKCJI 303

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Słowiańska terminologia techniczna”

  Tagi: , , , , ,