Promocja!
OKŁADKA_Samodzielni_1_

Samodzielni zaradni niezależni

Opis produktu

Nieustannie poszukuje się nowych rodzajów oddziaływania rehabilitacyjnego, które mobilizowałyby osoby niepełnosprawne do aktywności, zapewniały partnerską współpracę między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi i ułatwiały przez to proces integracji. Dla powodzenia tych działań niezbędne staje się zaangażowanie instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także podmiotów działających na zasadach komercyjnych. W niniejszej publikacji chcieliśmy określić, jakie systemowe i strukturalne warunki powinny być spełnione m.in. w sferze pracy, edukacji i szerzej w zakresie polityki społecznej, których rezultatem byłoby stworzenie dogodnych warunków dla realizacji celów i osiągania sukcesów życiowych przez osoby niepełnosprawne. Pragnęliśmy pokazać, jak wielki potencjał może być wykorzystany do szeroko rozumianego przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej tej kategorii osób.

Publikacja pokazuje, jak wielki potencjał może być wykorzystany do szeroko rozumianego przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Komentarze

Spis treści

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski, Wprowadzenie 7
Marek Rymsza, Niepełnosprawny jako aktywny obywatel – problematyka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce 13
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Niepełnosprawny jako self-adwokat działający w imieniu i na rzecz innych niepełnosprawnych 47
Ewa Giermanowska, Niepełnosprawny jako pracownik i pracodawca 67
Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Alter idem – student z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego 99
Natalia Wasielewska, Przemysław Nosal, Niepełnosprawny jako pracujący w systemie ekonomii społecznej 147

Streszczenie 177
Summary 179
Noty o Autorach 181
Patronat Honorowy publikacji 185

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Samodzielni zaradni niezależni”

Tagi: , ,