Promocja!
Wojcik-Reprezentacje_przestrzenne

Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  161
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8220-242-7
  e-ISBN:
  978-83-8220-243-4
  Koedycja:
  AGENT PR

Opis produktu

Niniejsza monografia jest efektem pracy zespołu badawczego Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Treści zawarte w książce są odpowiedzią na nowe wyzwania badawcze geografii człowieka, coraz częściej poruszające problemy identyfikacji i interpretacji przemian osadniczych w skali lokalnej. W tym przypadku studia dotyczą 21 wsi wybranych nieprzypadkowo, bo reprezentujących typowe dla różnych okresów historycznych założenia ruralistyczne. Przeprowadzone badania miały dwa podstawowe cele – poznawczy i metodologiczny. Z jednej strony dążono do ukazania różnych prawidłowości w zmianach przestrzenno-krajobrazowych wsi, z drugiej natomiast, celem pracy było stworzenie katalogu reprezentacji (przedstawień) przestrzennych, o charakterze formalnym i społecznym, umożliwiających wielowymiarową rejestrację zjawisk osadniczych. W ten sposób intencją zespołu badawczego było nie tylko odwołanie się do dyrektyw klasycznej geografii człowieka (przestrzeń traktowana jako czynnik sprawczy, który należy uwzględniać w analizie społeczeństw), ale również uwzględnienie wyzwań nowych nurtów badawczych, ukształtowanych w ramach społeczno-kulturowego „zwrotu” geografii, interpretujących przestrzeń jako społecznie wytworzoną. Badania o takim charakterze, w których środowisko człowieka jest po prostu miejscem życia, nawiązują do tradycji antropogeograficznych, choć we współczesnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, i z uwzględnieniem postępu teoretyczno-metodologicznego współczesnej  geografii człowieka.

Ogląd różnych przemian z perspektywy miejsc, koncentruje się przede wszystkim na społecznym i funkcjonalnym wymiarze ich istnienia i zmiany. Studia przypadku uwidaczniają to, czego nie da się zarejestrować w wymiarze strukturalnym i globalnym, szczególnie w obrębie ujęć ilościowych. Zwrócenie się ku tej perspektywie badawczej rodzi liczne refleksje o kondycji społeczności lokalnych, a także o społecznych wyobrażeniach i opiniach na temat tego, co dzieje się w przestrzeni osobistej, sąsiedzkiej i wspólnotowej.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Marcin Wójcik, Koncepcja „przedstawień przestrzennych” (spatial representations) 7
Karolina Dmochowska-Dudek, Przemiany morfologiczne i funkcjonalno-przestrzenne wsi zapisane w geokompozycjach 21
Anna Janiszewska, Przemiany demograficzno-społeczne wsi 39
Paulina Tobiasz-Lis, Pamela Jeziorska-Biel, Marcin Wójcik, Wyobrażenia przestrzenne jako forma reprezentacji wsi 61
Oskar Wolski, Wizje wsi w strategiach rozwoju gmin 85
Anita Kulawiak, Obrazy wsi w mediach 97
Marcin Wójcik, Podsumowanie 111
Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Li, Reprezentacje krajobrazów 117

Bibliografia 138
Spis tabel 147
Spis rycin 148
Załącznik 1 151
Załącznik 2 157

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Reprezentacje przestrzenne wsi w Polsce”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń