Promocja!
sobanska_rachunkowosc_zarzadcza

Rachunkowość zarządcza

  Nauka - badania - kształcenie - zastosowania
  Autor:


 • Liczba stron:
  186
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-239-0
  e-ISBN:
  978-83-8142-240-6

Opis produktu

Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest wyjątkowy. Działalność akademicka Jubilatki zasługuje na uznanie w wielu różnych wymiarach – teoretycznym i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranicznym.

W książce zaprezentowano zarówno najnowsze, jak i już wcześniej wydane artykuły prof. Sobańskiej. Zamieszczono też syntetyczne ujęcie dokonań naukowych Jubilatki wraz z kompletnym wykazem publikacji Jej autorstwa.

Komentarze

Spis treści

Przedmowa 9
Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej 9
Wstęp 13

Część I. Problemy naukowo‑badawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką 17
Curriculum vitae – synteza dokonań w nauce, badaniach, kształceniu i współpracy z otoczeniem (ujęcie chronologiczne) 19
Inne dokonania naukowo‑dydaktyczne 21
Nagrody 22
Rozpoznawanie problemów pomiaru kosztów przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarki planowej 23
Zdobywanie wiedzy o rozwoju teorii i praktyki rachunku kosztów oraz innych metod rachunkowości zarządczej w gospodarce rynkowej 33
Poznawanie i analiza nowych metod rachunkowości zarządczej stosowanych w organizacjach światowych w kontekście podejść w zarządzaniu strategicznym i etapów globalizacji 43
Załącznik 1 60
Załącznik 2 61
Załącznik 3 62

Część II. Współczesne problemy rachunkowości zarządczej – wybór pism 63
Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza 65
Wprowadzenie 65
Cel, fundamentalne zasady i funkcje sprawozdania finansowego 67
Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej w stosowaniu wymogów niektórych MSR 69

Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF 75
Wprowadzenie 75
Proces wdrażania MSR/MSSF – uwagi ogólne 76
Zakres i charakter odpowiedzialności kierownictwa spółek publicznych za sprawozdanie finansowe 79
Zakres informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF oraz ich agregacja i dezagregacja 80
Nowe rodzaje informacji i horyzont czasowy sprawozdania finansowego 82
Konwergencja informacji z obszaru rachunkowości zarządczej do sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF 84
Potrzeba zmiany relacji między specjalistami rachunkowości w procesie sporządzania sprawozdania finansowego według MSR/MSSF i jego rewizji 89

Relacje międzyorganizacyjne – nowe spektrum rachunkowości zarządczej 95
Wprowadzenie 95
Pojęcie i cele open book accounting 98
Rachunek kosztów celu (target costing) 100
Podsumowanie 102

Granice organizacyjne systemu rachunkowości 105
Wprowadzenie 105
Pojęcie i specyfika transakcji w teorii kosztów transakcyjnych 107
Rodzaje transakcji a granice systemu rachunkowości 109
Zakończenie 114

Jedność systemu rachunkowości 117
Wprowadzenie 117
Rachunkowość w kontekście ogólnej teorii systemów i teorii sytuacyjnej 118
Jednorodność a jedność systemu rachunkowości 122
Podsumowanie 126

Część III. Obszary asymetrii w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości w Polsce 129
Wieloaspektowa analiza rozwoju systemu rachunkowości w Polsce w latach 1990–2014 131
Wstęp 131
Metodyka badań 132
Analiza regulacji prawnych o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w okresie transformacji gospodarki 133
Analiza struktury wiedzy zawartej w publikacjach z dziedziny rachunkowości w latach 1990–2011 138
Analiza tematyki badań naukowych w dziedzinie rachunkowości 142
Analiza programów kształcenia akademickiego i zawodowego w zakresie rachunkowości 146
Analiza procesu transformacji systemu rachunkowości w praktyce polskiej (1991–2015) 154
Wnioski końcowe 158

Wykaz publikacji z lat 1976–2017 163

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Rachunkowość zarządcza”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
Produkt niedostępny
19,95 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń