Promocja!
wożniak_łabieniec_literackie_archiwum

Przed-tekstowy świat

  Z literackich archiwów XIX i XX wieku
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  270
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-758-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-759-3

Opis produktu

Publikacja zawiera zbiór artykułów dotyczących badań prowadzonych w kręgu krytyki genetycznej. Jest efektem zorganizowanego przez Komisję Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN twórczego spotkania badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy podzielili się doświadczeniami z archiwalnych kwerend i poszukiwań. Było to drugie spotkanie z cyklu Przed-tekstowy świat (pierwsze zostało zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński przy współudziale IBL PAN), skupiające genetyków, archiwistów, tekstologów, edytorów oraz interpretatorów poezji i prozy, zajmujących się wariantywnością tekstów, ich genezą, kolejnymi fazami powstawania, a także brulionami, których analiza pozwala niekiedy zrozumieć metodę twórczą pisarza. Osobne zagadnienie to kształtowanie dzieła pod wpływem czynników wobec niego zewnętrznych – ideologii czy polityki historycznej. Przedmiotem namysłu autorów jest literatura XIX i XX wieku, od romantyzmu po – szerzej tu reprezentowaną – współczesność.

Książkę dedykujemy pamięci obecnego na obu spotkaniach i będącego ich dobrym duchem Profesora Stanisława Jaworskiego – teoretyka i historyka literatury, jednego z pierwszych krajowych inicjatorów badań inspirowanych krytyką genetyczną, wnikliwego analityka procesu tekstotwórczego.

dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec

Przeczytaj recenzję Nowego Napisu.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Maria Berkan-Jabłońska, Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie) 7
Tadeusz Budrewicz, Asnyka notes z rymami 29
Sławomir Buryła, Dziennik wojenny Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora 49
Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, „Coś na wzór budowanego plastra miodu” – o archiwum i metodzie pisarskiej Władysława Terleckiego 67
Jędrzej Krystek, Jolanta Nawrot, Dagmara Nowakowska, Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans 85
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Projekt Legiony. Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza 101
Marek Nalepa, „Cofnąć bieg rzeki / bieg życia / oto moje posłanie”. O wierszach Wincentego Różańskiego 113
Dariusz Pachocki, Tekstowe meandry. Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda – problem nie tylko filologiczny 143
Dorota Karolina Samborska-Kukuć, Pochwała metrykaliów. Kilka przypadków 161
Marzena Woźniak-Łabieniec, Od rękopisu do pierwodruku. O wczesnych wariantach wiersza Ranny Tadeusza Różewicza 177
Arkadiusz Morawiec, Brr, Bereza. Literatura polska wobec Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 1934–1939 193
Arkadiusz Morawiec, Po Berezie. Literatura polska wobec Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 1939–2018 233

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Przed-tekstowy świat”

Tagi: , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
8,90 zł
9,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń