Promocja!
5cbe3ed5653cbec08195c623aa8f8c62

Protagoras z Abdery – sofista i wychowawca

  Studium z historii filozofii wychowania
  Autor:


 • Liczba stron:
  272
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-871-4
  e-ISBN:
  978-83-7969-310-8
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Otrzymana do recenzji monografia dorobku intelektualnego Protagorasa cieszy z wielu względów. Dr M. Wasilewski kontynuuje w niej rzadkie na gruncie polskim badania filozofii i pedagogiki greckiej. (…) Jak słusznie zaznacza Autor, nie ma w kraju, a i odpowiednio za granicą monografii Protagorasa, która zawierałaby komplet dostępnych obecnie testimoniów jego dotyczących (…) w tłumaczeniu polskim, a za granicą w językach kongresowych. W dodatku wiele przekładów jest wykonanych przez Autora, co mocno przemawia za zasadnością wydania tej pracy. (…) Dużą rolę może ta monografia odegrać także w dydaktyce właśnie z racji przytaczanych w całości tłumaczeń dzieł Protagorasa. (…) Autor kompetentnie i interesująco przedstawia zapatrywania Protagorasa, przyjmując opcję omawiania po kolei jego pism, gdyż przyjęte w monografii założenie skłania go do przytaczania wszystkich zachowanych fragmentów. (…) Przedstawiana do recenzji monografia jest wartościowym wkładem do nauki i może także bardzo dobrze służyć dydaktyce na kilku kierunkach studiów (…), w pełni popieram zamiar jej publikacji.

  prof. zw. dr hab. Juliusz Jundziłł

  Mamy tu do czynienia z opracowaniem rozległym, zamaszystym i po części nowatorskim w próbie zebrania wszelkich antycznych świadectw. (…) Proponowana rozprawa stanowi chyba dotychczas najszersze ujęcie wszelakich dostępnych tekstów źródłowych na temat Protagorasa. Godne uznania jest to, z jaką sumiennością Autor poszukiwał, prześledził i wykorzystał ten różnorodny, niejednolity, złożony i rozproszony materiał źródłowy, zestawiając poszczególne teksty w pewnym względnie systematyzującym porządku. (…) Recenzowana wersja rozprawy jest zapewne wynikiem wielkiego trudu wyszukiwania i adaptowania wszelkich danych źródłowych o Protagorasie. (…) Perspektywa historyczno-pedagogiczna podjęta przez dra M. Wasilewskiego nie powinna tutaj budzić poważnych zastrzeżeń, jeśli oczywiście ceni się twórcze studia historyczne tego typu, które obecnie w Polsce należą do rzadkości. (…) Na uznanie zasługują propozycje przekładów samego Autora: w sumie 60 fragmentów. (…) rozprawa dra M. Wasilewskiego może być opublikowana, stanowiąc znaczący wkład naukowy w dziedzinie historii filozofii edukacji.

  prof. zw. dr hab. Marian Wesoły

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 11

  Prolegomena I: Kwestie metodologiczne 15
  1.1.1. Dlaczego Protagoras? Przedmiot, cel i znaczenie badań 15
  1.1.2. Stan badań 17
  1.1.3. Koncepcja i metoda badań 31
  1.1.4. Źródła biograficzno-doksograficzne 40

  Prolegomena II: Kim jest sofista? 49
  1.2.1. Wprowadzenie: termin ‘sofista’ dzisiaj 49
  1.2.2. Etymologia słowa σοφιστής 54
  1.2.3. Treść znaczeniowa terminu σοφιστής w okresie wczesnoklasycznym 56
  1.2.4. Termin σοφιστής w okresie późnoklasycznym 62
  1.2.5. Zarys losów terminu σοφιστής w epoce hellenistycznej i cesarstwa 69

  Część I: Między Abderą i Sycylią 75
  1.1. Wprowadzenie: epoka wczesnoklasyczna 75
  1.2. . Miejsce i czas narodzin 90
  1.3. W Abderze: młodość i edukacja 93
  1.4. Pierwszy pobyt w Atenach: w kręgu Peryklesa 97
  1.5. W Turioj (?) i na Sycylii 100
  1.6. Drugi pobyt w Atenach: w kręgu Kalliasa 101
  1.7. Uczniowie, wynagrodzenie za naukę i metoda kształcenia 104
  1.8. Oskarżenie o ta theia me nomizein: okoliczności i czas śmierci 111
  1.9. Wizerunek Protagorasa: statua w Serapejonie memfickim 117

  Część II: Sophia Protagorasa 121
  2.1. Wprowadzenie: kwestia pism Protagorasa 121
  2.2. O zapasach 134
  2.3. O bogach 160
  2.4. O rzeczach na ziemi i na niebie 168
  2.5. O powstawaniu i bycie 181
  2.6. O prawach 202
  2.7. O polis 215

  Zakończenie: Protagoras jako nauczyciel i wychowawca 235
  Protagoras of Abdera – Sophist and Educator. Study in History of Philosophy of Education (Summary) 239
  Literatura cytowana 241
  Teksty źródłowe 241
  Literatura sekundarna 244
  Indeks źródeł 255
  Indeks autorów i postaci antycznych 257
  Indeks autorów nowożytnych 261
  Spis ilustracji 267
  Od Redakcji 269

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Protagoras z Abdery – sofista i wychowawca”

  Tagi: , , ,