Promocja!
OKLADKA_korporowicz_prawo_rzymskie

Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku

  Nauczanie – studia - nauka
  Autor:


 • Liczba stron:
  238
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-323-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-324-3

Opis produktu

Obecność prawa rzymskiego w dziejach prawa angielskiego do niedawna nie cieszyła się szerszym zainteresowaniem nauki. W dotychczasowych badaniach odnoszono się do oderwanych od siebie zagadnień i okresów historycznych. Najbardziej wyrazistą luką badawczą pozostawało osiemnaste stulecie. Autor publikacji podjął wnikliwą analizę prawa rzymskiego. Przedstawił losy zarówno królewskich katedr prawa rzymskiego w Oksfordzie i Cambridge, jak i próby nauczania prawa starożytnych przez cywilistów – specjalistów zajmujących się prawem rzymskim, niezwiązanych z katedrami. Omówił zachowane do czasów współczesnych materiały wykładowe. Szczegółowo przeanalizował prawodawstwo uniwersyteckie związane z nadawaniem stopni bakałarza i doktora prawa w dwóch angielskich uczelniach, a także skupił się na społecznym oddziaływaniu cywilistów. Wiele miejsca poświęcił też romanistycznej literaturze angielskiej osiemnastego stulecia. Lektura książki pozwoli spojrzeć na cywilistów jak na ważny człon intelektualnej elity Anglii.

 

Przeczytaj recenzję książki w czasopiśmie “Studia Iuridica Lublinensia”

Przeczytaj recenzję książki w czasopiśmie Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9

Rozdział 1. Królewskie katedry i profesorowie prawa rzymskiego w Oxfordzie i Cambridge 17
Rozdział 2. Prawo rzymskie jako przedmiot nauczania poza strukturą królewskich katedr 47
Rozdział 3. Studiowanie prawa rzymskiego. Nadawanie stopni bakałarza i doktora prawa 79
Rozdział 4. Cywiliści a życie społeczno-polityczne osiemnastowiecznej Anglii 121
Rozdział 5. Literatura romanistyczna 157

Zakończenie 207
Wykaz źródeł archiwalnych 213
Bibliografia 215
Wykaz tabel i wykresów 231
Roman Law in Eighteenth-Century England. Teaching, Studying, Scholarship (Summary) 233

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
8,90 zł
9,90 zł
Produkt niedostępny
18,88 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń