Promocja!
OKŁADKA_Grygorowicz

Prawne instrumenty zachowania równowagifinansowej państwa i ich skuteczność

  Autor:


 • Liczba stron:
  176
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-195-2
  e-ISBN:
  978-83-8088-196-9

Opis produktu

Skuteczność instrumentów prawnych służących zachowaniu równowagi finansów publicznych utożsamiana jest z przeciwdziałaniem realnemu zagrożeniu przekroczenia określonego progu. Równie istotne jest stworzenie instrumentarium prawnego, które pozwoli na długofalowe ograniczenie deficytu budżetu państwa, deficytu sektora finansów publicznych, a co za tym idzie – długu publicznego. Tym samym musi nastąpić przywrócenie właściwej funkcji tych restrykcji, tj. ich uprzedniości i prewencyjności. Główną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest więc to, czy i w jakim zakresie restrykcje fiskalne zawarte w Konstytucji RP wymagają dopełnienia ustawowego w aktach prawnych przesądzających o kształcie ustroju finansów publicznych, tj. przede wszystkim w ustawie o finansach publicznych. Te i inne tematy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania finansów publicznych zostały poruszone w niniejszej publikacji. Ogólnie rzecz ujmując, przedstawiono w niej proces normatywizacji instrumentów zarządzania państwem, mających na celu zachowanie równowagi finansowej. Autor pokazał, że za pomocą reguł fiskalnych zawartych w ustawach zwykłych nie jest możliwe stworzenie gwarancji prawnych przestrzegania norm konstytucyjnych dla zapewnienie równowagi finansów publicznych. Określił jednocześnie, jakie warunki muszą zajść, aby wspomnianą równowagę osiągnąć.

Komentarze

Spis treści

Wykaz stosowanych pojęć i skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział I. Konstytucyjne instrumenty zapewnienia równowagi finansów państwa i ich rozwinięcie w przepisach ustawowych 17

Rozdział II. Regulacje ustawowe w zakresie racjonalizacji wydatków publicznych 77

Rozdział III. Wpływ polityki fiskalnej państwa na zachowanie równowagi finansów publicznych 105

Rozdział IV. Instrumenty prawne przysługujące Radzie Ministrów
w zakresie ograniczania wydatków budżetowych w trakcie realizacji budżetu i ustawy budżetowej w przypadku zagrożenia równowagi budżetowej 111

Rozdział V. Zagadnienie kognicji Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących określenia kierunków wydatków publicznych 123

Rozdział VI. Charakter prawny kontroli wykonania budżetu państwa dokonywanej przez Najwyższą Izbę Kontroli 137

Rozdział VII. Charakterystyka nowych instrumentów prawnych mających wzmocnić dyscyplinę budżetową w krajach Unii Europejskiej 149

Zakończenie 161

Bibliografia 169

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Prawne instrumenty zachowania równowagifinansowej państwa i ich skuteczność”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: