Promocja!
OKŁADKA

Podstawy cytologii i genetyki

Opis produktu

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ – popularnie nazywane Wieżą Babel -jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Poprzez kursy prowadzone w Studium poloniści oraz nauczyciele przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych.

Podstawy cytologii i genetyki. Wydanie 2 uzupełnione to podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych i biologicznych. Powstał dzięki współpracy między wykładowcami pracującymi w SJPdC – nauczycielem biologii i polonistą. Składa się z dwóch działów tematycznych pt. Podstawy cytologii i Podstawy genetyki, w których znalazły się wyłącznie teksty preparowane. Ich tematyka jest zgodna z programem nauczania biologii opracowanym w SJPdC oraz z podstawą programową przygotowaną  przez  MEN  dla klas  o profilu  biologiczno-chemicznym w szkołach ponadpodstawowych.

Dział Podstawy cytologii rozpoczyna kurs nauki biologii w SJPdC. Ta część podręcznika służy zapoznaniu cudzoziemców z terminologią i strukturami językowymi charakterystycznymi dla języka naukowego biologii. Teksty przedmiotowe są więc krótkie, a każdy z nich opatrzono bogatą częścią leksykalno-gramatyczną oraz zestawem ćwiczeń o różnym stopniu trudności.

Dział Podstawy genetyki zamyka kurs nauczania biologii w SJPdC, dlatego został napisany trudniejszym językiem, a większy nacisk położono na wiedzę merytoryczną z zakresu genetyki.
Podręcznik jest przeznaczony do nauki pod kierunkiem lektora. Mogą też z niego korzystać osoby, które osiągnęły poziom kompetencji języka polskiego Al i posiadają podstawową wiedzę z zakresu zagadnień biologicznych.
Publikacja ma na celu uzupełnienie wiedzy czytelników z cytologii i genetyki do poziomu reprezentowanego przez polskich maturzystów, a także przygotowanie ich do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz do czynnego posługiwania się językiem naukowym przez podniesienie ich umiejętności językowych do poziomu B2.

Komentarze

Spis treści

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA 7
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 9
WYKAZ SKRÓTÓW 11
Część I. PODSTAWY CYTOLOGII 13
Rozdział 1. Porównanie budowy komórki roślinnej i zwierzęcej 15
Rozdział 2. Plazmatyczne elementy budowy komórki 21
2.1. Cytoplazma podstawowa (cytozol) 21
2.2. Błona cytoplazmatyczna 25
2.2.1. Transport substancji przez błonę cytoplazmatyczną 27
2.3. Jądro komórkowe 33
2.4. Plastydy 39
2.4.1. Budowa chloroplastu 40
2.5. Mitochondrium 42
2.6. Siateczka śródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne) 45
2.7. Aparat Golgiego 46
2.8. Lizosomy 47
2.9. Peroksysomy 47
2.10. Rybosomy 47
Rozdział 3. Nieplazmatyczne elementy budowy komórki 53
3.1. Ściana komórkowa 53
3.2. Wakuola (wodniczka) 54
Rozdział 4. Cykl komórkowy. Mitoza. Amitoza 59
4.1. Cykl komórkowy 59
4.2. Przebieg procesu mitozy 61
4.3. Amitoza 63
Bibliografia 66
Część II. PODSTAWY GENETYKI 67
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia genetyczne 69
Rozdział 2. Mejoza 71
Rozdział 3. Genetyka klasyczna 75
3.1. I prawo Mendla – prawo czystości gamet 75
3.1.1. Semidominacja (dominacja niecałkowita) 76
3.1.2. Krzyżówka testowa 77
3.1.3. Allele wielokrotne 78
3.2. II prawo Mendla – prawo niezależnej segregacji cech 78
3.3. Chromosomowa teoria dziedziczności 85
Rozdział 4. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 93
Rozdział 5. Biosynteza białka u eukariota 97
5.1. Transkrypcja 97
5.2. Składanie genu (splicing) 98
5.3. Redagowanie informacji genetycznej (editing) 99
5.4. Translacja 99
Rozdział 6. Biosynteza białka u prokariota 103
6.1. Regulacja ekspresji informacji genetycznej u prokariota na przykładzie operonu laktozowego 103
Rozdział 7. Replikacja DNA 107
7.1 Przebieg procesu replikacji semikonserwatywnej 107
7.2. Replikacja końców liniowych cząsteczek DNA 109
7.3. Naprawa błędów powstających w procesie replikacji 110
Rozdział 8. Mutacje 111
8.1. Choroby o podłożu genetycznym 113
8.1.1. Choroby wywołane przez mutacje genowe 113
8.1.2. Choroby wywołane zaburzeniami liczby autosomów 116
8.1.3. Choroby wywołane zaburzeniami liczby chromosomów płci 117
Rozdział 9. Zmienność 119
Bibliografia 122

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Podstawy cytologii i genetyki”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

34,90 zł31,40 zł
Ilość: