Promocja!
lachowski_perspektywa_praw_ofiar

Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym

  Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)
  Autor:


 • Liczba stron:
  378
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-964-4
  e-ISBN:
  978-83-8088-965-1

Opis produktu

Monografia dotyczy tematyki związanej z pojęciem sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice ) w prawie międzynarodowym – niezwykle dynamicznie rozwijające j się dyscypliny wiedzy, ale i przede wszystkim działań praktycznych, czerpiących wprost z nauk prawnych oraz z bogactwa nauk historycznych, politycznych, społecznych, a nawet psychologicznych. To przestrzeń, w której można znaleźć rozwiązania problemów społeczeństw postautorytarnych lub postkonfliktowych, znajdujących się pomiędzy rządami władzy opresyjnej a demokracją lub pomiędzy wojną a pokojem, chcących jednocześnie rozliczyć trudną przeszłość.

Autor pochyla się w szczególności nad sytuacją prawną ofiar poważnych naruszeń praw człowieka lub prawa humanitarnego w czasie gwałtownych zmian polityczno-społecznych. W uzupełnieniu metodologii charakterystyczne j dla nauk prawnych odwołuje się także do swoich badań terenowych przeprowadzonych w państwach zmagających się z niełatwą przeszłością, takich jak: Bangladesz, Bośnia i Hercegowina, Mozambik oraz Ukraina.

Książka otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Gaudeamus”.

 

Zobacz relację ze spotkania autorskiego na naszym kanale YouTube.

Więcej o książce na blogu Wydawnictwa UŁ

Czytaj teksty autora na portalu Onet.pl

Czytaj teksty autora na portalu New Eastern Europe

Czytaj teksty autora na portalu Nowa Europa Wschodnia

Czytaj teksty autora na blogu Wydawnictwa UŁ

Teksty naukowe autora na ResearcheGate

Rozmowa z autorem na Przegląd Bałtycki

Rozmowa z autorem w cyklu UŁ komentuje

Rozmowa z autorem w TVP3

 

 

LOGO_LODZ

liberte

Koncept

 

Logo_ObserwatorMiedzynarodowy_Czarny-01-1

 

Komentarze

Spis treści

Ważniejsze skróty 11
Wstęp 15

Część 1. Sprawiedliwość okresu przejściowego: geneza – definicja – instytucje 23
Wprowadzenie 25
Społeczeństwa przekształcające się 33

Rozdział 1. Sprawiedliwość okresu przejściowego – analiza fenomenu 37
1.1. Definicja sprawiedliwości okresu przejściowego 37
1.2. Geneza i etapy rozwoju sprawiedliwości okresu przejściowego 43
1.3. „Zbrodnie przeszłości” – typologia naruszeń praw ujętych w strategiach sprawiedliwości okresu przejściowego 46
1.4. Zbiór podmiotów wdrażających mechanizmy transitional justice 48
1.5. Sprawiedliwość okresu przejściowego: od „oceny przeszłości” do instrumentu budowania pokoju po konflikcie zbrojnym 51
1.6. Wnioski 55

Rozdział 2. Sprawiedliwość retrybutywna. Procesy karne – sądowa odpłata za popełnione zbrodnie 57
2.1. „Sprawiedliwość zwycięzców” czy „sprawiedliwość przegranych”? 58
2.2. Procesy karne a transitional justice – rys historyczny 62
2.3. Międzynarodowy Trybunał Karny – centralny ośrodek sprawiedliwości okresu przejściowego? 73
2.4. Międzynarodowe i umiędzynarodowione sądy karne ad hoc 80
2.5. Specjalne sądy karne krajowe zorientowane na osądzenie zbrodni przeszłości 82
2.6. Wnioski 90

Rozdział 3. Pozasądowe mechanizmy sprawiedliwości okresu przejściowego. Metody poszukiwania i opowiadania prawdy 93
3.1. Komisje prawdy 93
3.2. Komisje śledczo-badawcze typu fact-finding 112
3.3. Wnioski 123

Rozdział 4. Programy reparacyjne 125
4.1. Reparacje powojenne na podstawie traktatów pokojowych 130
4.2. Reparacje za „historyczne krzywdy” – wymiar międzynarodowy 136
4.3. Reparacje za „historyczne krzywdy” – wymiar krajowy 145
4.4. Wnioski 153

Część 2. Sprawiedliwość okresu przejściowego dla ofiar – charakterystyka pojęcia ofiary oraz przysługujących jej fundamentalnych praw: do sprawiedliwości, do prawdy i do naprawy 155
Wprowadzenie 157

Rozdział 5. Pojęcie ofiary naruszeń w optyce mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego 159
5.1. Pojęcie ofiary naruszeń praw człowieka i prawa humanitarnego – uwagi ogólne 161
5.2. Pojęcie ofiary w systemach ochrony praw człowieka 163
5.3. Pojęcie ofiary a międzynarodowe sądownictwo karne 167
5.4. Pojęcie ofiary w ujęciu pozasądowym – przykład komisji prawdy 175
5.5. Wnioski 180

Rozdział 6. Prawo do sprawiedliwości 183
6.1. Źródła i charakter zobowiązania państwa w przedmiocie ścigania i karania sprawców naruszeń 185
6.2. Problem amnestii w prawie międzynarodowym 209
6.3. Obowiązek ścigania a powołanie komisji prawdy 237
6.4. Wnioski 259

Rozdział 7. Prawo do prawdy 261
7.1. Charakterystyka pojęcia 265
7.2. Źródła prawa do prawdy 268
7.3. Natura, charakter i zakres (indywidualnego) prawa do prawdy 272
7.4. Konceptualizacja fenomenu prawa do prawdy 283
7.5. Prawo do prawdy – wymiar zbiorowy 298
7.6. Wnioski 304

Rozdział 8. Prawo do naprawy 307
8.1. Źródła reparacji w prawie międzynarodowym 309
8.2. Formy reparacji 312
8.3. Prawo do naprawy – charakter i zakres 318
8.4. Wnioski 328

Zakończenie 331
Bibliografia 337
Orzeczenia sądowe 361

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym”

Tagi: , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Komunikat

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że do odwołania siedziba wydawnictwa została zamknięta, a zespół pracuje zdalnie.
Ponieważ nie mamy możliwości realizacji zamówień, w sklepie internetowym została wyłączona możliwość zamawiania książek papierowych – aktualnie prowadzimy jedynie sprzedaż publikacji elektronicznych z opcją płatności PayU.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

29,95 zł
 • PDF
Ilość: