OKŁADKA_krzywe_DRUK

Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka

    Opis produktu

    Prezentowana publikacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z kulturą fizyczną i zdrowotną współczesnego człowieka. Autorzy – specjaliści z zakresu pedagogiki, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej – podejmują m.in. problematykę wartości kultury fizycznej w procesie kształcenia i wychowania, współczesnych czynników promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zdrowotnych uwarunkowań aktywności ruchowej czy społecznych kontekstów idei olimpijskiej. Tematyka ta wpisuje się w ważny nurt rozważań, w którym poszukuje się nowych rozwiązań pedagogicznych, zwłaszcza w odniesieniu do idei edukacji olimpijskiej i zdrowotnej.

    Komentarze

    Spis treści

    Wstęp 7
    Zbigniew Dziubiński – Zmiana społeczno-kulturowa a renesans sportu powszechnego w Polsce 9
    Danuta Umiastowska – Czy podstawa programowa może być inspiracją dla nauczyciela wychowania fizycznego? 23
    Krzysztof Zuchora – Olimpizm a edukacja (na przykładzie dorobku Polskiego Komitetu Olimpijskiego) 33
    Piotr Kędzia – Idea olimpizmu i zasada fair play w działalności polskich stowarzyszeń sportowych w Łodzi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej 39
    Marcin Czechowski – Edukacja olimpijska szansą na zmniejszenie zjawiska wypadania
    dzieci i młodzieży z systemu oświaty 53
    Anna Bodasińska, Sławomir Bodasiński, Krzysztof Piech – Widowisko sportowe w kategoriach wartości fair play w ocenie zawodniczek i zawodników zespołowych gier sportowych 63
    Ryszard Stefanik – Zjawiska niewłaściwych postaw w szczecińskim sporcie w latach 1945–1956 83
    Marek Zawartka – Edukacja dla bezpieczeństwa widowisk sportowych 93
    Paweł Ławniczak – Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego 111
    Małgorzata Stanoch, Dorota Szyszka, Małgorzata Majewska, Roman Celka – Oczekiwania uczestników zajęć dotyczące kompetencji zawodowych instruktorów fitness 137
    Małgorzata Ostrowska – Realizacja zajęć wynikających z artykułu 42 Karty Nauczyciela w aspekcie zróżnicowania form aktywności fizycznej 147
    Joanna Leek – Edukacja zdrowotna – lokalne rozwiązania, globalne wyzwania. Przykłady dobrych praktyk w angielskich szkołach 159
    Agnieszka Szkudlarek, Arkadiusz Kaźmierczak, Jolanta E. Kowalska – Rola i miejsce edukacji zdrowotnej w programach nauczania łódzkich szkół licealnych 169
    Anna Maszorek-Szymala, Katarzyna Gumola – Zachowania prozdrowotne licealistów na tle wybranych miast 185
    Nela Klimas –Zachowania zdrowotne młodzieży w aktualnym kontekście społecznym i ekonomicznym – przegląd wybranych koncepcji 199
    Beata Szczepańska – Szkolny wymiar kultury zdrowotnej w społecznym dyskursie lekarzy w Drugiej Rzeczypospolitej 213
    Beata Rogo – Styl życia studentek a ich przekonania zdrowotne i preferowane wartości 229
    Jana Juříková – Sedentary employees and their attitude to sport 247

    Komentarze

    Recenzje

    Na razie brak recenzji produktów.

    Napisz pierwszą opinię o “Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka”

    Tagi: , ,