Promocja!
ff16e498bd9b5a513d4edc349dea16b7

Odkrywanie CAQDAS

  Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych
  Autor:


 • Liczba stron:
  310
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-881-3
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka Jakuba Niedbalskiego to wartościowa publikacja z zakresu metodyki badań jakościowych, napisana przez kompetentnego Autora zarówno w zakresie wiedzy o metodologiach jakościowych, jak i umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, poświęcona prezentacji i upowszechnieniu wybranych bezpłatnych programów komputerowych służących wspomaganiu analizy danych jakościowych. Mam wielką nadzieję, że przyczyni się ona do znacznie szerszego niż dotychczas wykorzystania programów komputerowych w realizacji projektów badań jakościowych w naszym kraju. Czytelnik tej książki – aktualny bądź potencjalny badacz jakościowy – z pewnością będzie mógł po jej przeczytaniu wzmocnić swoje kompetencje w tym zakresie, a tym samym wdrożyć lub szerzej zastosować nowoczesne technologie w swojej pracy naukowo-badawczej.

  Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kubinowskiego

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 11

  1. Audacity – program do edycji i obróbki dźwięku 17
  1.1. Uwagi wstępne 17
  1.2. Wygląd okna programu 18
  1.3. Pasek menu 19
  1.4. Paski narzędzi 32
  1.4.1. Pasek narzędzi urządzenia 32
  1.4.2. Pasek narzędzi edycji 33
  1.4.3. Pasek narzędzi pomiarów 34
  1.4.4. Pasek narzędzi miksera 35
  1.4.5. Pasek narzędzi zaznaczenia 35
  1.4.6. Pasek narzędzi edycji ścieżki dźwiękowej 36
  1.4.7. Pasek narzędzi transkrypcji 37
  1.4.8. Pasek narzędzi transportu 38
  1.5. Oś czasu i ścieżka dźwiękowa 39
  1.6. Ustawienia i konfiguracje 40
  1.7. Rozpoczynanie pracy 42
  1.7.1. Tworzenie i zapisywanie nowego projektu 42
  1.7.2. Metadane – opisywanie wywiadu 43
  1.7.3. Importowanie danych audio 44
  1.7.4. Eksportowanie danych audio 45
  1.7.5. Pisanie, importowanie i eksportowanie etykiet 46
  1.7.6. Wklejanie, wycinanie, przycinanie i przenoszenie fragmentów ścieżki dźwiękowej 53
  1.8. Transkrypcja danych audio za pomocą programu Audacity 55
  1.9. Inne przydatne funkcje w procesie transkrypcji 58
  1.10. Skróty klawiaturowe 62
  1.11. Uwagi końcowe 62

  2. OpenCode – oprogramowanie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych 65
  2.1. Uwagi wstępne 65
  2.2. Wygląd okna programu 66
  2.3. Tworzenie projektu 67
  2.4. Importowanie danych 67
  2.5. Analiza zaimportowanych materiałów tekstowych 68
  2.5.1. Kodowanie danych 68
  2.5.2. Przeglądanie listy kodów 71
  2.5.3. Przeszukiwanie kodów 72
  2.5.4. Tworzenie kategorii 73
  2.5.5. Przeszukiwanie kategorii 75
  2.5.6. Tworzenie memo 76
  2.6. Wyszukiwanie danych w tekście 77
  2.7. Funkcje przeglądania, eksportowania i drukowania danych 78
  2.8. Uwagi końcowe 80

  3. Weft QDA – program z rozbudowaną funkcją przeszukiwania danych i możliwością tworzenia struktury kategorii 83
  3.1. Uwagi wstępne 83
  3.2. Znaczenie i zakres stosowanych pojęć 84
  3.3. Wygląd okna programu 84
  3.4. Tworzenie projektu 85
  3.5. Importowanie danych 87
  3.6. Edycja zaimportowanego dokumentu 88
  3.7. Analiza danych 90
  3.7.1. Tworzenie nowej kategorii 91
  3.7.2. Kodowanie danych 93
  3.7.3. Przeglądanie danych 93
  3.8. Funkcje edycji i porządkowania danych 95
  3.9. Przeszukiwanie danych 97
  3.10. Eksportowanie i przenoszenie danych 102
  3.11. Uwagi końcowe 102

  4. CmapTools – oprogramowanie do tworzenia map pojęciowych i prezentowania danych za pomocą graficznego rekonstruowania analizowanych procesów 105
  4.1. Uwagi wstępne 105
  4.2. Wygląd okna „Widoku” programu 106
  4.3. Tworzenie modeli map pojęciowych 109
  4.4. Organizowanie danych 121
  4.4.1. Grupowanie oraz łączenie kategorii (elementów modelu) 121
  4.4.2. Tworzenie powiązań pomiędzy różnymi modelami 127
  4.5. Dodawanie adnotacji oraz dodatkowych informacji do elementów modelu 128
  4.6. Modyfikowanie elementów projektowanego modelu 130
  4.6.1. Reorganizacja i styl linii łączących elementy modelu 130
  4.6.2. Modyfikacje elementów projektowanego modelu 135
  4.6.3. Modyfikacje czcionki nazw w projekcie modelu 138
  4.6.4. Modyfikowanie tła modelu 140
  4.6.5. Tworzenie stylów niestandardowych 146
  4.6.6. Tworzenie autoukładu modeli 148
  4.7. Narzędzia przeszukiwania, nawigowania i porównywania danych 149
  4.7.1. Opcje przeszukiwania 149
  4.7.2. Widok listy modelu 150
  4.7.3. Porównywanie dwóch modeli map 153
  4.8. Eksportowanie danych 155
  4.8.1. Eksport modelu jako obrazu 155
  4.8.2. Eksport modeli map pojęciowych jako strony sieci Web 156
  4.8.3. Przesyłanie modelu przez pocztę e-mail 157
  4.9. Narzędzia multimedialne 158
  4.9.1. Funkcja nagrywania 158
  4.9.2. Tworzenie prezentacji 159
  4.10. Wspomaganie pracy konceptualnej – współpraca, dyskusja, sugestie i porady 162
  4.10.1. Współpraca synchroniczna 162
  4.10.2. Nadawanie uprawnień dostępu innym użytkownikom 163
  4.10.3. Udostępnienie skopiowanych folderów i ich zawartości 167
  4.10.4. Sugestie i porady 169
  4.10.5. Tematy dyskusji 170
  4.10.6. „Zupa wiedzy” 174
  4.11. Inne funkcje programu 177
  4.11.1. Drukowanie 177
  4.11.2. Zmiana języka 177
  4.11.3. Sprawdzanie poprawności językowej 178
  4.11.4. Weryfikacja i naprawa linków 178
  4.12. Uwagi końcowe 180

  5. EZ-Text – program wspomagający analizę częściowo ustrukturyzowanych danych jakościowych 183
  5.1. Uwagi wstępne 183
  5.2. Wygląd i specyfika programu 184
  5.3. Opis głównego okna programu i poszczególnych jego funkcji 190
  5.4. Tworzenie bazy i formularza danych 190
  5.4.1. Tworzenie bazy danych 191
  5.4.2. Tworzenie formularza 192
  5.5. Wprowadzanie danych do programu 199
  5.6. Wprowadzanie treści odpowiedzi na pytania – funkcja importowania tekstu 203
  5.7. Kodowanie danych 206
  5.8. Zarządzanie bazą kodów 210
  5.8.1. Generowanie raportów 210
  5.8.2. Edycja bazy danych 210
  5.8.3. Eksportowanie i importowanie codebooka 213
  5.9. Opcje przeszukiwania 216
  5.10. Funkcje pomocnicze 219
  5.10.1. Agent drukowania raportów 220
  5.10.2. Tworzenie plików tekstowych ASCII i numerycznych macierzy przy pomocy agenta eksportowania danych 222
  5.10.3. Scalanie plików zawierających bazy danych 225
  5.10.4. Kopiowanie podzbiorów danych do nowej bazy 226
  5.10.5. Agent sprawdzania poprawności pisowni 228
  5.11. Agent testowania poprawności analizy danych (moduł sprawdzania wiarygodności kodowania) 230
  5.12. Podgląd i drukowanie raportu wiarygodności 237
  5.13. Uwagi końcowe 239

  6. TranscriberAG – oprogramowanie do segmentowania, kodowania i transkrypcji danych 241
  6.1. Uwagi wstępne 241
  6.2. Wygląd okna głównego 242
  6.2.1. Pasek menu 243
  6.2.2. Pasek narzędzi 250
  6.2.3. Menu eksplorera 252
  6.3. Rozpoczynanie pracy w programie 256
  6.3.1. Tworzenie nowego pliku transkrypcji („adnotacji”) 257
  6.3.2. Zapisywanie bieżącego pliku 258
  6.3.3. Otwarcie istniejącego pliku 259
  6.3.4. Eksport pliku do innego formatu 260
  6.3.5. Automatyczne tworzenie i przywracanie kopii zapasowych 260
  6.3.6. Zsynchronizowane przeglądanie plików tekstowych i materiałów audio 261
  6.3.7. Obsługa plików stereofonicznych (dwukanałowych) 262
  6.4. Praca nad tekstem – podstawowe funkcje 263
  6.4.1. Dodawanie tekstu i jego porządkowanie 264
  6.4.2. Segmenty 266
  6.4.3. Dodawanie pośrednich znaczników czasu w segmencie 266
  6.4.4. Sekwencja 267
  6.4.5. Dodawanie nowej sekwencji 268
  6.4.6. Sekcje 269
  6.4.7. Dodawanie nowego elementu tła 269
  6.5. Praca nad tekstem – dodatkowe znaczniki 271
  6.6. Zarządzanie podstawowymi opcjami pracy z tekstem i dodatkowymi znacznikami 272
  6.6.1. Podstawowe menu kontekstowe 272
  6.6.2. Menu kontekstowe segmentu 272
  6.6.3. Menu kontekstowe sekwencji 273
  6.6.4. Menu kontekstowe zdarzeń 274
  6.6.5. Menu kontekstowe nazw i atrybutów 275
  6.6.6. Właściwości sekcji 276
  6.6.7. Właściwości sekwencji 277
  6.6.8. Właściwości dźwięków tła 277
  6.6.9. Właściwości zdarzeń 277
  6.6.10. Właściwości nazw oznaczeń 277
  6.7. Podział tekstu transkrypcji na segmenty, sekwencje i sekcje a ich wizualna reprezentacja 277
  6.8. Opcje audio 279
  6.8.1. Pasek narzędzi obsługi plików audio 280
  6.8.2. Ścieżka dźwiękowa 281
  6.8.3. Boczne menu edycji pliku audio 285
  6.9. Materiały wideo 285
  6.10. Listy rozmówców 286
  6.11. Pozostałe funkcje programu 289
  6.11.1. Opcje ustawień językowych 289
  6.11.2. Opcje przeszukiwania i zastępowania 290
  6.11.3. Schowek i jego edycja 292
  6.11.4. Sprawdzanie pisowni 293
  6.12. Konfiguracja programu 294
  6.12.1. Konfiguracja właściwości transkrypcji 295
  6.12.2. Konfiguracja edytora tekstu 296
  6.12.3. Konfiguracja audio 297
  6.12.4. Konfiguracja materiałów wideo 297
  6.12.5. Konfiguracja ustawień rozmówców 298
  6.12.6. Konfiguracja ustawień wyglądu okna i czcionki 298
  6.13. Uwagi końcowe 299

  Zakończenie 301
  Bibliografia 305
  Summary 309

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Odkrywanie CAQDAS”

  Tagi: , , , ,