Promocja!
ciszewska_od_edukacji_filmowej

Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej

  Teorie i praktyki
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  292
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-486-1
  e-ISBN:
  978-83-8088-487-8

Opis produktu

Autorzy publikacji w wyczerpujący sposób omawiają tytułową problematykę, koncentrując się w swych rozpoznaniach na polskich doświadczeniach w kontekście przemian dokonujących się na świecie. Wskazują na konieczność dostosowania edukacji filmowej do nowych realiów związanych z rozwojem mediów cyfrowych i zmianą doświadczeń odbiorczych w młodym pokoleniu. W efekcie powstała książka wyjątkowa – tom zbierający teksty napisane przez ekspertów, a zarazem pasjonatów.

Z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Jazdona

Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 7

W POSZUKIWANIU MODELU EDUKACJI FILMOWEJ 9
Bogusław Skowronek, Edukacja filmowa (i medialna). Ujęcie antropologiczno-pragmatystyczne 11
Witold Jakubowski, Wychowanie filmowe versus film w wychowaniu, czyli o możliwych strategiach wykorzystania sztuki filmowej w edukacji 21
Konrad Klejsa, Od FEWG do FLAG: systemowe przemiany edukacji filmowej w Wielkiej Brytanii na przełomie XX i XXI w. 35
Witold Bobiński, Piękny sen Roberta Watsona, czyli o zapomnianym (?) scenariuszu edukacyjnej kariery filmu 49
Justyna Hanna Budzik, Postawa magiczna i techniczna wobec mediów a kształcenie studentów dla filmu i przez film 63

FILM I EDUKACJA – POLSKIE DOŚWIADCZENIA 77
Ewa Ciszewska, Edukacja filmowa w Polsce – zarys historyczny i stan badań 79
Małgorzata Jakubowska, Cele edukacji filmowej w Polsce: konteksty instytucjonalne i tendencje rozwojowe 99
Anna Równy, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji filmowej w Polsce (okres 2010–2015) 117
Jadwiga Mostowska, Praktyka edukacji filmowej w Polsce – uwarunkowania prawne i organizacyjne 131
Ewelina Konieczna, Uczenie (się) kina. Wstęp do badań nad kompetencjami nauczycieli – edukatorów filmowych 143
Joanna Zabłocka-Skorek, Wychowawcza rola filmu w kontekście podstawy programowej szkoły ponadgimnazjalnej 161
Katarzyna Figat, Usłyszeć film: przyczynek do dyskusji na temat edukacji z zakresu dźwięku i muzyki filmowej 197
Emil Sowiński, Produkcja i dystrybucja filmów instruktażowych i popularnonaukowych na przykładzie działalności Wytwórni Filmów Oświatowych w latach 1962–1989 217

MEDIA CYFROWE I ICH UŻYTKOWNICY 233
Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Edukacja medialna, kompetencje kulturalne, fandom. Zbiorowość fanów jako środowisko edukacji kulturalnej 235
Kamil Jędrasiak, Dagmara Rode, Edukacja filmowa wobec zmiany postmedialnej 249
Małgorzata Latoch-Zielińska, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świecie współczesnych multimediów 261

ANEKS 273
Przyszłość edukacji filmowej, moje zmartwienie… Rozmowę z Eweliną Nurczyńską-Fidelską przeprowadziła Małgorzata Jakubowska 275

O autorach 287

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: