Dziewit_Pisarek-Ocalac_Strona_1

Ocalać

  Zofia Rydet a fotografia wernakularna
  Autor:
 • ,


 • Liczba stron:
  190
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-664-0
  e-ISBN:
  978-83-8142-665-7

Opis produktu

Prezentowana książka jest o fotografii w ruchu – powielanej, dystrybuowanej, oglądanej, przekazywanej z rąk do rąk i eksponowanej – oraz o związanej z fotografią pamięci indywidualnej i zbiorowej.

Za punkt wyjścia do rozważań autorzy przyjęli zdjęcia z archiwum Zofii Rydet zrobione na Podkarpaciu, ale przede wszystkim interesowało ich, jak korespondują one z miejscowymi wzorcami praktyk fotograficznych. Badania wykazały, że fotografia rodzinna pełni na analizowanym obszarze bardzo podobną funkcję do tej, o której mówiła artystka – ma ocalać od zapomnienia. Ocalanie to odnosi się jednak do różnych, dynamicznych procesów budowania wyobrażeń o świecie i przeszłości z wykorzystaniem medium fotograficznego. Właśnie owe procesy i wyobrażenia są przedmiotem tej publikacji.

Od Autorów

„Praca Jakuba Dziewita i Adama Pisarka stanowi bardzo interesujący wkład do naukowej refleksji nad dziedzictwem fotograficznym Zofii Rydet. Przedkładana książka w olbrzymim stopniu aktualizuje namysł nie tylko nad fotografią jako formą dokumentacji rzeczywistości, lecz także stawia odważne pytania o jej funkcję – zarówno w czasie bliskim Zofii Rydet, jak i we współczesności. Autorzy wpisują swoją wypowiedź w retorykę pamięci, pracę zapomnienia i wspomnień, namysłu nad minionym światem, który został starannie udokumentowany w momencie swojego odchodzenia i równie starannie zarchiwizowany. W oryginalny sposób nawiązują do bardzo żywej dziś naukowej refleksji nad pamięcią, jej miejscami i kulturową funkcją.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Kaczmarek

Przeczytaj recenzję na portalu Culture.pl.

Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

Przeczytaj recenzję ArtPapieru.

Zobacz polecenie w Radiowym Centrum Kultury Ludowej.

Przeczytaj recenzję „Więzi”.

Przeczytaj recenzję w „Nowych Książkach”.

Komentarze

Spis treści

Podziękowania / 7

1. Ocalenie jest w ruchu. Wprowadzenie do badań / 9–29
1.1. Mit fotografii / 9
1.2. W stronę wernakularnego / 17
1.3. Cyrkulacje / 26

2. Świat, jaki widzimy? Zofia Rydet i polska wieś / 31–48
2.1. Świat artysty / 31
2.2. Świat Zapisu / 35
2.3. Świat wyobrażeń / 41

3. Zapis między dyskursami / 49–83
3.1. Dyskursywizacja dzieła / 49
3.2. Etnografizacja dyskursu / 58
3.3. Dyskursy konstrukcji i rekonstrukcji / 70

4. Pudełka z historiami. Archiwa i praktyki fotograficzne na Podkarpaciu / 85–104
4.1. Tworzyć i gromadzić / 85
4.2. Znakować / 96
4.3. Przemieszczać / 99

5. Kręgi synchronii. Fotografia i więzi / 105–124
5.1. Zasada ekwiwalencji / 105
5.2. Wizerunek jako więź / 113
5.3. Relacje w czasie / 117
5.4. Pamięć fotograficzna / 122

6. Miejsca przeszłości. Zdjęcia w obiegach lokalnych / 125–152
6.1. Przestrzenie wspólne / 125
6.2. Praktyki folkloryzacyjne / 130
6.3. Mediatorzy / 134
6.4. Zdjęcia zbiorowe / 142
6.5. Dawne i nowe / 149

7. Ocalać od zapomnienia. „Zbawcza” siła fotografii / 153–173
7.1. Znaki dziedzictwa / 153
7.2. Ślady życia / 156
7.3. Siła dokumentu / 159
7.4. Na ratunek / 167

Bibliografia / 175

Indeks / 185

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Ocalać”

Tagi: , , , ,