Promocja!
89ee0cde6a9bd4b662194f54c4b94c6d

Oblicza współczesnej bibliologii

  Opis produktu

  Z zainteresowaniem przystąpiłam do obiecującej lektury publikacji poświęconej szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, nakreślonej przez bardzo odległe zagadnienia badawcze. To monumentalne opracowanie (…), obejmujące 23 artykuły naukowe różniące się objętością i zawartością merytoryczną, zasadnie podzielone przez Redakcję na cztery części. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i biblioteki naukowe, co sprzyja odrębnemu spojrzeniu na zagadnienia najszerzej pojmowanej bibliologii. Ich propozycje zawierają rozważania o charakterze przeglądowym i syntetycznym.

  Z recenzji prof. UJK dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk

  Komentarze

  Spis treći

  Wprowadzenie 7

  Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii 11
  Tomasz Stolarczyk, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów 13
  Maria Wichowa, Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster 29
  Krzysztof Walczak, Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku 43
  Agnieszka Fluda-Krokos, Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka) 63
  Joanna Stawińska, Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych 79
  Karina Nabiałczyk, Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006 97

  Część druga: Książka i biblioteka w XX wieku 113
  Ryszard Nowicki, Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955 115
  Andrzej Dróżdż, Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957) 139
  Grzegorz Nieć, Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku 167
  Danuta Wańka, Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939) 187
  Evelina Kristanova, Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce 215

  Część trzecia: Lodziana 233
  Jadwiga Konieczna, Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja? 235
  Magdalena Kwiatkowska, Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 257
  Monika Sulejewicz-Nowicka, Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki 275
  Izabela Olejnik, Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego 293
  Martyna Augustyniak, Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953 321

  Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza 335
  Adrian Uljasz, Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog 337
  Marta Pękalska, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana 359
  Emilia Klich, Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej 381
  Sabina Kwiecień, Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów 397
  Barbara Góra, Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna 415
  Elżbieta Pokorzyńska, Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego 445
  Jacek Ladorucki, Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina 455

  Informacja o autorach 471

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Oblicza współczesnej bibliologii”

  Tagi: , , , , , , , ,