Calek-Niepełnosprawność i edukacja - okładka

Niepełnosprawność i edukacja

Opis produktu

Kolejna czwarta z serii monografii Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS poświęcona została edukacji osób z niepełnosprawnościami. Znalazły się w niej teksty dotyczące m.in.: funkcjonowania przedszkoli i szkół integracyjnych, szkolnictwa specjalnego, orzecznictwa poradni psychologiczno-pedagogicznych, edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, barier edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami czy prawa osób z niepełnosprawnością w wymiarze edukacyjnym. Tematyka ta ma dziś istotne znaczenie. Z jednej strony wynika to z problemów, jakie dotknęły uczniów, nauczycieli oraz szkoły w dobie pandemii COVID-19. Z drugiej strony kształcenie osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny element polityki społecznej. Z tego względu w niniejszej monografii zaprezentowano diagnozy i ukazano problemy związane z kształceniem osób z niepełnosprawnościami, realizacją ich potrzeb oraz wspieraniem w rozwoju. Dzięki tekstom przedstawiającym najnowszy stan wiedzy i wyniki prowadzonych badań możliwe stało się również wskazanie pożądanych kierunków w kształceniu osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem potencjału, jaki do edukacji mogą wnieść najnowsze technologie.

Komentarze

Spis treści

Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Marta Sałkowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Dorota Żuchowska-Skiba — Edukacja wobec zjawiska niepełnosprawności – osoba z niepełnosprawnością w przestrzeniach edukacyjnych 7

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I SZKOŁA

Magdalena Kokot-Rybińska — Zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością wzroku i ich realizacja przez szkołę 19
Tomasz Śliwowski — Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 w szkole wiejskiej – w doświadczeniu pedagoga szkolnego 35
Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański, Klaudia Wos — Wyzwania dla edukacji seksualnej uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w Polsce 49
Angelika Greniuk — Czego o niepełnosprawności może dowiedzieć się uczeń z obrazków w podręcznikach szkolnych? 63

EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz — Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami – nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce 79
Magda Lejzerowicz, Wiktoria Boryca, Katarzyna Podstawka, Paulina Salska, Aleksandra Sanecka, Paulina Surgiel, Anna Westfal-Kuczyńska, Monika Wróblewska — Moje doświadczenia edukacji osób z niepełnosprawnością. Autoetnografia 95
Joanna Wojtyńska — Czy Uniwersytety Trzeciego Wieku mogą być szansą na włączenie społeczne seniorów z niepełnosprawnościami? 113

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, EDUKACJA I NOWE TECHNOLOGIE

Grzegorz Całek — Internet szansą dla dzieci z zespołem Aspergera 147
Iwona Parzyńska, Dorota Żuchowska-Skiba, Beata Cichy, Paulina Gajoch — Pułapki (nie)dostępności – muzeum w dobie nowoczesnych technologii. Na przykładzie Muzeum Narodowego w Krakowie 163

Noty o autorach i redaktorach 179

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Niepełnosprawność i edukacja”

Tagi: , , , ,