Promocja!
ffd83e3924b673f5a3b8bbcacaa8b95c

Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne

  Autor:


 • Liczba stron:
  226
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-263-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-722-9
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Przedmiotem opracowania jest rozwój ludności Łodzi oraz przemiany jej struktur demograficzno-społecznych i przestrzennych od powstania miasta do czasów współczesnych (…) Szczególną uwagę zwrócono na tendencję rozwojową, kierunki i tempo zmian. Analizą objęto pięć okresów: 1) do 1820 r., 2) lata 1820-1918, 3) lata 1918-1945, 4) lata 1945-1989 oraz 5) po 1989 r. (…). Podstawowym celem pracy jest ustalenie prawidłowości rządzących dynamiką, strukturą i zmiennością przestrzenną ludności Łodzi, w warunkach specyficznych dla danych okresów. Istotnym zadaniem badawczym jest też wyjaśnienie kierunków dotychczasowego rozwoju demograficznego i zmian w strukturze ludności miasta, a także ustalenie ich ważniejszych konsekwencji.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  1. WSTĘP 5
  1.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA 5
  1.2. PRZEDMIOT, PODMIOT I CEL BADAŃ 6
  1.3. LITERATURA PRZEDMIOTU 6
  1.4. ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY BADAWCZE 8
  1.5. UKŁAD PRACY 9
  2. LUDNOŚĆ ŁODZI DO 1918 ROKU 11
  2.1. LUDNOŚĆ ŁODZI ROLNICZEJ DO 1820 ROKU 11
  2.2. LUDNOŚĆ ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ W OKRESIE 1820‒1918 14
  2.2.1. DYNAMIKA ROZWOJU LUDNOŚCI 14
  2.2.2. RUCH MIGRACYJNY I NATURALNY 19
  2.2.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI 21
  2.2.4. PODZIAŁ LUDNOŚCI WEDŁUG WYZNANIA I NARODOWOŚCI 28
  2.2.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI 33
  2.3. PODSUMOWANIE 37
  3. LUDNOŚĆ ŁODZI W LATACH 1918‒1945 41
  3.1. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 41
  3.1.1. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY 41
  3.1.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY 43
  3.1.3 STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA LUDNOŚCI 47
  3.1.4 STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA LUDNOŚCI 55
  3.1.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI 59
  3.2. MIESZKAŃCY ŁODZI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI NIEMIECKIEJ 70
  3.3. PODSUMOWANIE 75
  4. ZMIANY LUDNOŚCIOWE W ŁODZI W OKRESIE 1945‒1989 79
  4.1. WZROST DEMOGRAFICZNY 79
  4.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY 85
  4.2.1. RUCH NATURALNY 85
  4.2.2. RUCH MIGRACYJNY 89
  4.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA 91
  4.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 91
  4.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 103
  4.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA 110
  4.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI 113
  4.5.1. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1970 ROKU 113
  4.5.2. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI W 1988 ROKU 122
  4.5.3. PIONOWA STRATYFIKACJA LUDNOŚCI 135
  4.6. PODSUMOWANIE 136
  5. PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE ŁODZI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU 141
  5.1. ROZWÓJ LUDNOŚCIOWY 141
  5.2. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY 143
  5.2.1. RUCH NATURALNY 143
  5.2.2. RUCH MIGRACYJNY 152
  5.3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA 156
  5.3.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 156
  5.3.2. STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 166
  5.4. STRUKTURA WYZNANIOWA I NARODOWOŚCIOWA 177
  5.5. STRUKTURA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI 182
  5.5.1. ROZMIESZCZENIE I GĘSTOŚĆ LUDNOŚCI 182
  5.5.2. PRZESTRZENNA STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 184
  5.5.3. PRZESTRZENNA STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 187
  5.5.4. TYPOLOGIA PRZESTRZENNA LUDNOŚCI 192
  5.6. PODSUMOWANIE 196
  6. PROGNOZA LUDNOŚCI ŁODZI 201
  6.1. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2030 ROKU 201
  6.2. PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU 203
  7. ZAKOŃCZENIE 207
  BIBLIOGRAFIA 213
  SPIS RYCIN, TABEL I FOTOGRAFII 220

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne”

  Tagi: , , , , , ,