nowak_leczyccy_wspolrodowcy

Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku

Opis produktu

Książka stanowi drugi etap realizacji pomysłu zaprezentowania rodzin szlacheckich herbu Sulima na obszarze ziemi łęczyckiej w średniowieczu. Jest uzupełnieniem monografii Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce (2014).

Autorzy charakteryzują osoby należące do pięciu rodzin średnio- i drobnoszlacheckich herbu Sulima, piszących się z Oporówka i Woli Oporowskiej, Krzyżanowa, Sławoszewa i Dalikowa, Dobrej oraz Różyc Sulimowych i Trojanowych, w formie szczegółowych biogramów. Na ich przykładzie można się dowiedzieć o sytuacji majątkowej, polityce matrymonialnej i przyczynach pauperyzacji niektórych rodzin szlacheckich. Przedstawienie kontaktów członków tych rodzin z Oporowskimi i między sobą pozwala na ukazanie zjawisk protekcji i współpracy oraz poszerza wiedzę na temat funkcjonowania zasady solidarności rodowej szlachty w Polsce późnośredniowiecznej. Książka dostarcza bogatego materiału porównawczego do dalszych badań nad społeczeństwem szlacheckim tego okresu. Ważnymi częściami publikacji są tablice genealogiczne oraz indeks. Monografia powinna zainteresować zwłaszcza genealogów, mediewistów i historyków – regionalistów.

 

Książka otrzymała nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I Sulimowie z Oporówka i Woli Oporowskiej 9
1. Najbliżsi krewni Oporowskich 9
2. Rodzina z Oporówka, Woli Małej i Cząstkowa 15
3. Rodzina z Woli Oporowskiej, Kamiennej i Golędzkiego 44

Rozdział II Dziedzice Krzyżanowa i Krzyżanówka 63
1. Rodzina z Krzyżanowa 63
2. Rodzina z Krzyżanówka 80

Rozdział III Sulimowie ze Sławoszewa i Dalikowa 95
1. Rodziny ze Sławoszewa, Leszna i Jarochowa 98
2. Rodzina z Dalikowa i Konar 111

Rozdział IV Sulimowie z Dobrej i Maszkowic 125

Rozdział V Sulimowie z Różyc 147
1. Rodzina z Różyc Sulimowych 150
2. Rodzina z Różyc Trojanowych 163

Zakończenie 193
Wykaz skrótów 199
Bibliografia 201
Tablice genealogiczne 209
Summary 231
Indeks 233

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku”

Tagi: , , , , , , ,