Promocja!
2ed23d5ea8110b6a249050fdba8dd90e

Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku

  Autor:


 • Liczba stron:
  722
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-817-2
  e-ISBN:
  978-83-7969-606-2
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Podstawa dokumentacyjna książki obejmuje bogatą literaturę przedmiotu z zakresu bibliologii, czytelnictwa, prasoznawstwa, historii politycznej i innych dyscyplin, a także uwzględnia różne teksty pomocnicze, w tym akty prawne. Rozległa kwerenda umożliwiła Autorce stworzenie wartościowych poznawczo zestawień, przeprowadzenie interesujących porównań. (…) Zadaniem najtrudniejszym było porównanie wybranych zainteresowań kulturalnych trzech rodzajów prasy omawianych w tej monografii. Różnice między nimi są przecież ogromne. Autorka starała się rozpatrywać pewne zbieżności na dwóch płaszczyznach: statystycznej i jakościowej. Udało jej się ustalić pewne cechy wspólne w formach przekazu poświęconego książce. Jej osiągnięciem jest również obszerne zestawienie autorów, których dzieła recenzowano we wszystkich rodzajach omawianych pism (…). Sądzę, że będzie ona (książka) przydatna specjalistom z różnych dziedzin, jak np. bibliologia, prasoznawstwo (…), socjologia kultury, historia polityczna, historia literatury, wiedza o literaturze popularnej i współczesnej kulturze masowej. Pewne fragmenty tego dzieła mogą też zainteresować odbiorców zajmujących się marketingiem i zarządzaniem, reklamą dóbr kultury, promocją książki. Powinni poznać tę monografię zwłaszcza badacze czytelnictwa. Dzieło Autorki, napisane dobrą polszczyzną, przejrzystym stylem, z pewnym polotem i dowcipem, sensownie ilustrowane, dotrze zapewne również do innych czytelników, zainteresowanych, bez względu na rodzaj wykształcenia, kulturą współczesną. (…) Magdalena Przybysz-Stawska napisała monografię o wysokich wartościach poznawczych. Wykorzystała w niej umiejętnie solidnie zebrane materiały. Zamieszczone w pracy ilustracje dobrze wiążą się z tokiem wywodów, podkreślają, jakie były charakterystyczne cechy publikacji prasowych służących upowszechnianiu książek.

  Z recenzji wydawniczej Prof. O. St. Czarnika

  Przedmiotem szczegółowej analizy stały się tygodniki opiniotwórcze, czasopisma kobiece oraz periodyki młodzieżowe. Podstawowym celem było zbadanie, czy na ich łamach znalazło się miejsce dla informacji związanych z książką, informacji niezwykle ważnych w czasach dla niej trudnych. Czy wobec swoistego „wyścigu o czytelnika”, w obliczu konkurencji, prasa chciała zajmować się literaturą? Czy mogła sobie na to pozwolić? Drugim ważnym celem było zbadanie, jakie formy informacji o książce (jeśli się już pojawiły na łamach prasy) były preferowane? Czy obok podstawowych kategorii, takich jak recenzja i ogłoszenie wydawnicze, redakcje poszczególnych czasopism sięgały również po inne gatunki dziennikarskie, takie jak wywiad z znanym pisarzem, portret wybranego twórcy? Czy nadal żywa była tradycja odcinków powieściowych? Kolejnym pytaniem, jakie sobie postawiono, było to, czy badane periodyki stosowały te same formy informacji o książce, a jeśli tak, to czy każda z nich pełniła w tym samym stopniu taką samą funkcję. A może zadania, które wynikają z definicji każdego typu prasy determinowały w tym przypadku formę przekazu? Postanowiono również zbadać, czy pomimo oczywistych różnic, można wyodrębnić wspólną dla wszystkich analizowanych grup czasopiśmienniczych, płaszczyznę zainteresowań, związanych z książką. (…) I wreszcie, zdecydowano sprawdzić, w jakim stopniu poszczególne periodyki kształtowały poglądy swoich czytelników na sprawy związane z książką, wpływały na ich wybory i preferencje lekturowe oraz gusta literackie.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1. Rynek książki i prasy w Polsce w latach 1989–2005 23
  1.1. Rynek książki. Charakterystyka ogólna 23
  1.2. Rynek prasy. Głównie tendencje rozwojowe 35

  Rozdział 2. Prasa opinii 45
  2.1. Prasa opinii. Krótka charakterystyka 45
  2.2. „Polityka”: pismo pokoleń 49
  2.2.1. Pół wieku „Polityki”: historia czasopisma 49
  2.2.2. Zawartość, akcje i czytelnicy 58
  2.2.3. Ciało jedno, a myśli tysiące: książka na łamach pisma 61
  2.2.3.1. Tkanie słów: miejsce recenzji w układzie pisma 62
  2.2.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 78
  2.2.3.2. Napiszę, jak się napatrzę: wywiady 84
  2.2.3.3. Warto czytać: reklamy książek 88
  2.2.3.4. Łańcuch książkowo-pokarmowy: inne formy informacji o książce 100
  2.2.3.4.1. Dojść do stosu, nie dalej:: sylwetki/portrety 100
  2.2.3.4.2. Spotkanie z literaturą: teksty poświęcone książce i rynkowi wydawniczo-księgarskiemu 103
  2.2.3.4.3. Napisz książkę i odnieś sukces!: konkursy i akcje 111
  2.2.4. Kup gadżetę! Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 120
  2.3. „Wprost” górą! 126
  2.3.1. Z Poznania do Warszawy: historia czasopisma 126
  2.3.2. Zawartość, akcje i czytelnicy 136
  2.3.3. Czytam, więc jestem: książka na łamach pisma 140
  2.3.3.1. Celna lektura: miejsce recenzji w układzie pisma 142
  2.3.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 160
  2.3.3.2. Dyskretny urok historyjek: wywiady 167
  2.3.3.3. Supersensacja: reklamy książek 168
  2.3.3.4. Literatura dopisana: inne formy informacji o książce 181
  2.3.3.4.1. Nie gasić światła: sylwetki/portrety 182
  2.3.3.4.2. Arcydzieła nijakości: teksty, poświęcone książce i rynkowi wydawniczo-księgarskiemu 184
  2.3.4.3. Pionierzy nowej epoki: konkursy i akcje 198
  2.3.4. Gazeta w niebezpieczeństwie: inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 203
  2.4. „NEWSWEEK POLSKA” – najlepsze medium 210
  2.4.1. Historia pod tytułem „Newsweek” 210
  2.4.2. Zawartość, akcje i czytelnicy 220
  2.4.3. Fabrykanci bestsellerów: książka na łamach pisma 226
  2.4.3.1. Muskając literaturę: miejsce recenzji w układzie pisma 229
  2.4.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 239
  2.4.3.2. Tajny przepis na sukces: wywiady 245
  2.4.3.3. Czas na dobrą książkę: reklamy książek 247
  2.4.3.4. Arcydzieła idą w hurcie: inne formy informacji o książce 259
  2.4.3.4.1. Mgnienie wieczności: sylwetki/portrety 260
  2.4.3.4.2. Lekarstwo dla duszy: teksty, poświęcone książce i rynkowi wydawniczo-księgarskiemu 263
  2.4.3.4.3. Nasze skarby, nasze blizny: konkursy i akcje 279
  2.4.4. Lepsza twarz mediów. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 284
  2.5. „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek Polska”: więcej opinii – wnioski porównawcze 291

  Rozdział 3. Prasa kobieca 299
  3.1. Prasa kobieca. Krótka charakterystyka 299
  3.2. „Zwierciadło” w moim życiu 304
  3.2.1. Spójrz w siebie: historia periodyku 304
  3.2.2. Zawartość, akcje, czytelnicy 309
  3.2.3. Miłość, zazdrość, literatura: książka na łamach pisma 313
  3.2.3.1. Nici światła między nami: miejsce recenzji w układzie pisma 315
  3.2.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 326
  3.2.3.2. Czarownik swojego plemienia: wywiady 334
  3.2.3.3. Twoja książka, Twoja wiedza: reklamy książek 338
  3.2.3.4. Tę książkę warto znać: inne formy informacji o książce 346
  3.2.3.4.1. On rysuje jej sny: sylwetki/portrety 346
  3.2.3.4.2. Warto było chcieć: teksty, poświęcone książce i rynkowi wydawniczo-księgarskiemu 349
  3.2.3.4.3. Kolory czasu: konkursy i akcje 353
  3.2.4. Dowód artystycznej osobowości. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 363
  3.3. „Twój Styl”: luksus dostępny dla wszystkich 370
  3.3.1. Styl na lata: historia periodyku 370
  3.3.2. Zawartość, akcje, czytelnicy 380
  3.3.3. Róża jest różą jest różą jest…: książka na łamach pisma 385
  3.3.3.1. Eliksir pisania: miejsce recenzji w układzie pisma 387
  3.3.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 393
  3.3.3.2. Łagodnieję z biegiem lat: wywiady 398
  3.3.3.3. Przeczytaj koniecznie!: reklamy książek 401
  3.3.3.4. Kto kupi buty dla noblistki?: inne formy informacji o książce 406
  3.3.3.4.1. Książę i róża: sylwetki/portrety 407
  3.3.3.4.2. Bez pouczania: teksty, poświęcone książce i rynkowi wy- dawniczo-księgarskiemu 409
  3.3.3.4.3. Książka w prezencie! Konkursy i akcje 417
  3.3.4. Jadę tam, gdzie wojna. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 420
  3.4. „Elle”. Rzeczywistość lukrowana 427
  3.4.1. Mój wybór, moje „Elle”: historia periodyku 427
  3.4.2. Zawartość, akcje, czytelnicy 432
  3.4.3. Przeczytaj: książka na łamach pisma 437
  3.4.3.1. Do czytania, i oglądania: miejsce recenzji w układzie pisma 439
  3.4.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 446
  3.4.3.2. Gonię kanarka na dachu: wywiady 453
  3.4.3.3. Książka potrzebna czytelnikom: reklamy książek 455
  3.4.3.4. Poezja dnia codziennego: inne formy informacji o książce 460
  3.4.3.4.1. Konkursy i akcje 461
  3.4.4. Gazeta jak rolls-royce. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 464
  3.5. Po stronie kobiet: „Zwierciadło”, „Twój Styl”, „Elle” a książka – wnioski porównawcze 468

  Rozdział 4. Prasa młodzieżowa 479
  4.1. Prasa młodzieżowa. Krótka charakterystyka 479
  4.2. „Filipinka”: Tylko dla dziewcząt 487
  4.2.1. Była sobie Filipinka: historia czasopisma 487
  4.2.2. Zawartość, czytelnicy, akcje 494
  4.2.3. Ile w Tobie z Bridget Jones?: książka na łamach pisma 497
  4.2.3.1. Czytasz i w lot chwytasz: miejsce recenzji w układzie pisma 501
  4.2.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 511
  4.2.3.2. Jagodowa tajemnica: wywiady 517
  4.2.3.3. Super książka!: reklamy książek 520
  4.2.3.4. Czego uczysz się od Harry`ego Pottera?: inne formy informacji o książce 526
  4.2.3.4.1. Pani z Bullerbyn: sylwetki/portrety 526
  4.2.3.4.2. Teraz manga: teksty poświęcone książce 529
  4.2.3.4.3. Wygraj książkę: konkursy i akcje 532
  4.2.4. Gazety na medal. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 539
  4.3. „Dziewczyna”: Jest wspaniała! 541
  4.3.1. Dziewczyna taka jak Ty: historia czasopisma 541
  4.3.2. Zawartość, czytelnicy, akcje 547
  4.3.3. Batman zamiast Sienkiewicza: książka na łamach pisma 552
  4.3.3.1. Proste życie: miejsce recenzji w układzie pisma 555
  4.3.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 561
  4.3.3.2. Tylko dla niegrzecznych…: reklamy książek 569
  4.3.3.3. Wiedźmin czy Winicjusz?: inne formy informacji o książce 572
  4.3.3.3.1. Nasi herosi: sylwetki/portrety 573
  4.3.3.3.2. Pod kolor: konkursy i akcje 575
  4.3.4. Odpowiedź jest bliżej niż myślisz [pis oryg.]. Inne informacje: o praise i środowisku dziennikarskim 580
  4.4. „Cogito. Szkoła. Matura. Studia. Życie” 585
  4.4.1. Pomyśleli, zaistnieli: historia czasopisma 585
  4.4.2. Zawartość, akcje, czytelnicy 591
  4.4.3. Jak wydać powieść?: książka na łamach pisma 594
  4.4.3.1. Znajdź czas na bestseller: miejsce recenzji w układzie pisma 597
  4.4.3.1.1. Zakres i charakter recenzji – przykłady 602
  4.4.3.2. Mam pogodne usposobienie: wywiady 608
  4.4.3.3. Idealny prezent: reklamy książek 612
  4.4.3.4. Spotkaj swego pisarza: inne formy informacji o książce 618
  4.4.3.4.1. Wokół książki: teksty poświęcone książce 619
  4.4.3.4.1. Zapamiętaj, co przeżyłeś: konkursy i akcje 623
  4.4.4. Grunt to dobry pomysł. Inne informacje: o prasie i środowisku dziennikarskim 630
  4.5. Przepis na prasę dla młodzieży: „Filipinka”, „Dziewczyna”, „Cogito” – wnioski porównawcze 634

  Rozdział 5. …aby nie ucichł szelest przewracanych kartek…: porównanie omówionych czasopism 643
  5.1. Książka dla wszystkich?: recenzje, omówienia, streszczenia 651
  5.2. Warto czytać: reklamy książek 664
  5.3. Autor pisze na własną odpowiedzialność: wywiady 666

  Zakończenie 669
  Bibliografia 675
  Indeks osobowy 685
  Wykaz aneksów 707
  Wykaz tabel 709
  Wykaz zdjęć 713
  Od Redakcji 719

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku”

  Tagi: , , , , , , , ,