Promocja!
cbed120e28e3938048cba2087d9bd7de

Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu

  Autor:


 • Liczba stron:
  250
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-853-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

   

  Książka podejmuje temat bardzo ciekawy poznawczo i ważny społecznie. Może stać się istotnym głosem w dyskusji nad zagadnieniami związanymi z komunikacją interpersonalną, zwłaszcza z tą jej formą, która dotyczy porozumiewania się osób z dysfunkcją słuchu ze słyszącymi. Autorka ma całkowitą rację, kiedy pisze: „Znaczenie komunikowania uświadamiamy sobie szczególnie wtedy, gdy zetkniemy się z problemem jego braku (np. w przypadkach mutyzmu całkowitego lub autyzmu) czy zakłóceń i barier w komunikacji wynikających z dysfunkcji, np. słuchu”. Katarzyna Jachimowska nie tylko doskonale rozumie, jak bardzo komunikacja międzyludzka stanowi skomplikowaną i heterogeniczną sieć powiązań werbalnych i niewerbalnych, ale ma również świadomość – co niezwykle rzetelnie prezentuje w toku swoich wywodów – na jakie trudności w procesie wymiany myśli i słów napotykają osoby z uszkodzonym słuchem. (…) Autorka, dokonując opisów, analiz i interpretacji, czyni to w sposób retorycznie jasny, przekonujący i interesujący zarazem. Można powiedzieć, że realizuje starożytną zasadę: docere, delectare, movere, oczywiście z naciskiem na nauczanie.

  Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 5
  1. Charakterystyka materiału 9
  2. Struktura pracy 12
  3. Zakres badań 15

  CZĘŚĆ TEORETYCZNA

  Rozdział I. Głusi a niepełnosprawność (z perspektywy medycznej, pedagogicznej, logopedycznej, społecznej, środowiskowej i lingwistycznej) 23

  Rozdział II. System edukacji niesłyszących (organizacja systemu i metody kształcenia językowego) 33

  Rozdział III. Kształcenie umiejętności czytania oraz tworzenia i rozumienia tekstów pisanych przez osoby niesłyszące 45

  Rozdział IV. Sposoby komunikacji głuchych, ich kompetencje komunikacyjne i językowe a proces komunikacji 51

  Rozdział V. Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych 61
  1. Kultura a język 61
  2. Rozwój badań lingwistycznych polskiego języka migowego 66

  CZĘŚĆ ANALITYCZNA

  Rozdział I. Tekst a gatunek 75

  Rozdział II. Tekst w Internecie 85

  Rozdział III. Niesłyszący w Internecie 89

  Rozdział IV. Komunikacja za pośrednictwem komputera 103
  1. Blogi 104
  2. Ogłoszenia 125
  3. Fora 143

  Rozdział V. Komunikacja za pośrednictwem telefonu komórkowego – SMS-y 179

  Rozdział VI. Komunikacja za pośrednictwem faksu 191
  1. Teksty o charakterze urzędowym 193
  2. Inne teksty dyrektywne 199
  3. Teksty informacyjne 204

  Rozdział VII. Teksty dysfunkcyjne 209

  Zakończenie 219
  Wykaz źródeł internetowych 223
  Bibliografia 224
  Netografia 242
  Abstract 243
  Od Redakcji 247

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu”

  Tagi: , , ,