Promocja!
Series Ceranea 7-OKL

Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa

Opis produktu

Jednym z podstawowych składników historii recepcji piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis oraz szczegółowa analiza wymaga zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowego piśmiennictwa. Temu właśnie poświęcony jest kolejny tom „Series Ceranea”.

Bibliografia uwzględnia teksty powstałe i/lub funkcjonujące w kręgu Słowiańszczyzny obrządku wschodniego między schyłkiem IX a XXI wiekiem, które zostały przełożone na język polski z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, oraz redakcji (odmian lokalnych) języka cerkiewnosłowiańskiego. Opisem objęto zarówno utwory, których autorstwo jest możliwe do określenia, jak i piśmiennictwo anonimowe. Bibliografii towarzyszy kilkanaście analityczno-opisowych studiów szczegółowych.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wprowadzenie 9

Kultura polska w kontaktach z piśmiennictwem cerkiewnosłowiańskim – od dialektalnego koiné do przekładu literackiego 17
Przekłady z języka cerkiewnosłowiańskiego w źródłach drukowanych od XVI do początku XIX wieku 38

Wykaz bibliograficzny przekładów 53
Skróty: antologie i zbiory tekstów 55
Autorzy słowiańscy, bizantyńscy i inni 63
Słowiańskie piśmiennictwo anonimowe 135
1. Teksty liturgiczne i euchologiczne 135
2. Nieliturgiczna poezja i proza. Hagiografia. Apokryfy 253
3. Zabytki prawne. Dokumenty 279

Studia szczegółowe 287
Ważniejsze tłumaczenia z XIX i z początku XX wieku 289
O pewnych aspektach problemu recepcji dawnych literatur południowosłowiańskich (przekłady starobułgarskich i staroserbskich tekstów na język polski) 305
Twórczość translatorska Aleksandra Naumowa na tle innych polskich publikacji tego typu 327
Twórczość translatorska Ryszarda Łużnego 339
Twórczość translatorska ks. Stanisława (Eustachego) Stracha 353
Przykłady tłumaczeń w Internecie 367
O obecności i nieobecności staroserbskich tekstów w przekładzie na język polski 373
Prawosławne przekłady tekstów biblijnych 389
Przekład omówiony, czyli o statusie i funkcji paratekstu (na przykładzie serii Biblioteka Duchowości Europejskiej) 409
Pomoce naukowe i opracowania leksykograficzne 431

Wykaz publikacji powiązanych tematycznie z realizacją projektu bibliograficznego 463
Indeks tłumaczy tekstów kręgu Slavia Orthodoxa na język polski 467
Indeks rzeczowy 471

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
22,45 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl