Calek-Jak badac-

Jak badać zjawisko niepełnosprawności

  Opis produktu

  Książka dotyczy zagadnień metodologiczno-teoretycznych, w tym podmiotowości i tożsamości, a także edukacji i aktywności zawodowej oraz pozazawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zwrócono w niej uwagę na szanse i zagrożenia wynikające z kontekstu kulturowo-społecznego oraz systemowo-instytucjonalnego w badaniach nad niepełnosprawnością. Poszczególne rozdziały zawierają konkretne przykłady ilustrujące podejmowane zagadnienia badawcze oraz bezpośrednie doświadczenia osób badających zjawisko niepełnosprawności w różnych obszarach życia społecznego.

  Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i praktycznego poradnika z wnioskami o charakterze rekomendacji. Z tego względu powinna zainteresować nie tylko przedstawicieli nauki, lecz także praktyków zatrudnionych w instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych i rządowych, których jednym z zasadniczych obszarów działania jest diagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i projektowanie zmian mających na celu aktywizację tego środowiska.

  Komentarze

  Spis treści

  Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba, W kierunku Disability Studies – rozwój badań nad niepełnosprawnością i osobami z niepełnosprawnościami 7

  Zbigniew Głąb, Zrozumieć „innego” – socjologia wiedzy jako perspektywa badawcza dla Disability Studies 19

  Agnieszka Woynarowska, Dyskursywne konstrukcje niepełnosprawności. Dyskurs jako narzędzie dominacji, wykluczenia, emancypacji i kreowania tożsamości osób z niepełnosprawnością 37

  Milena Trojanowska, Znaczenie badań pogranicza w kontekście badań o niepełnosprawności 55

  Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Performatywny wymiar studiów o niepełnosprawności: badania na pograniczu nauk społecznych, humanistyki i sztuki 65

  Maria Stojkow, Czy niepełnosprawność zawsze znaczy to samo? – analiza wpływu kultury na rozumienie niepełnosprawności 83

  Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Badać – nie wykluczając. Rozważania nad „metodologią dostępności” 97

  Jakub Niedbalski, Zastosowanie metod jakościowych w badaniach osób z niepełnosprawnością – przykład etnografii opartej na procedurach metodologii teorii ugruntowanej 111

  Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański, Klaudia Wos, Wyzwania dla badań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenia własne 129

  Tomasz Kasprzak, Zastosowanie metodologii konstruktywistycznej teorii ugruntowanej do analizy światów społecznych osób głuchoniewidomych 145

  Kamila Albin, Mniej obrazów, więcej słów. Dostępność konferencji naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku 161

  Tomasz Masłyk, Deficyt wsparcia społecznego – osoby niepełnosprawne w nieformalnych sieciach społecznych 177

  Dorota Żuchowska-Skiba, Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawcze 195

  Wojciech Mankowski, Znaczenie studiowania dla osób z niepełnosprawnością 213

  Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Wchodzenie niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy 229

  Rafał Maciąg, Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji 241

  Joanna Wojtyńska, Niepełnosprawni seniorzy – problemy operacjonalizacji pojęcia 255

  Klaudia Izabela Majewska, Wyznaczniki kształtowania się tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 275

  Podsumowanie 293

  Noty o autorach 297

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Jak badać zjawisko niepełnosprawności”

  Tagi: , ,