Promocja!
4e728121db85b586838855aca5424229

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym

  Autor:


 • Liczba stron:
  268
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-466-2
  e-ISBN:
  978-83-7969-768-7
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym znakomicie wypełnia lukę istniejącą zarówno w doktrynie, jak i na rynku wydawniczym. Podkreślić trzeba, że temat pracy jest nowatorski i nie mający poprzednika w doktrynie prawa karnego skarbowego, w zakresie kompleksowego omówienia tytułowej instytucji. Wybór tematu opracowania uznać należy za zasadny także ze względu na to, że instytucja odpowiedzialności posiłkowej stosowana wcześniej fakultatywnie stała się obecnie obligatoryjna w razie wystąpienia przesłanek ją warunkujących.

  Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego

  Instytucja odpowiedzialności posiłkowej jest szczególną formą odpowiedzialności przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym. Systemowo jest odpowiedzialnością inną od odpowiedzialności karnej powszechnej za własne działanie lub zaniechanie. Typowy dla prawa karnego aspekt indywidualizacji ponoszenia kary za swoje przewinienia podlega w prawie karnym skarbowym modyfikacjom. Zakłada bowiem możliwość przeniesienia wykonania kar i środków karnych o charakterze finansowym – ze sprawcy na inny podmiot. Rodzi się zatem pytanie o charakter oraz wymiar omawianej instytucji. Pomocny dla wyjaśnienia tej kwestii jest niewątpliwie sam charakter prawa karnego skarbowego i wiodący w nim prym walor kompensacji, będący priorytetem, dla podstawowej w prawie karnym powszechnym, represji. Oczywiście głównym zadaniem prawa karnego skarbowego jest przecież w istocie dążenie do zapewnienia wpływów przynależnych Skarbowi Państwa z różnych tytułów prawnych, tak więc egzekwowanie należności staje się głównym celem i zadaniem nadrzędnym, nawet nad karno-wychowawczym aspektem prewencyjnym celów wszystkich kar i środków karnych (…).

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Wstęp 9

  Rozdział I. Kształtowanie się polskiego prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności osób trzecich za czyny skarbowe 11
  1.1. Kształtowanie się prawa karnego skarbowego na ziemiach polskich 11
  1.2. Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym po odzyskaniu niepodległości 39

  Rozdział II. Istota odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym 83

  Rozdział III. Podmiot i przedmiot odpowiedzialności posiłkowej, jej nakładanie oraz ograniczenia, a także stosunek do obowiązku zwrotu korzyści uzyskanych z cudzego przestępstwa skarbowego 97
  3.1. Podmiot odpowiedzialności posiłkowej 97
  3.2. Warunki nakładania odpowiedzialności posiłkowej 113
  3.3. Przedmiot odpowiedzialności posiłkowe 137
  3.4. Ograniczenia odpowiedzialności posiłkowej i jej skutki 159
  3.5. Odpowiedzialność posiłkowa, a kwestia rozliczenia się z korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa karnego skarbowego 162

  Rozdział IV. Wprowadzanie podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej do procesu oraz jego status w postępowaniu karnym skarbowym 165
  4.1. Tryb wprowadzania podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej do postępowania karnego skarbowego 166
  4.2. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jako strona postępowania karnego skarbowego 179
  4.3. Nakładanie oraz wykonywanie odpowiedzialności posiłkowej 219

  Rozdział V. Kumulacje ról procesowych pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej 243

  Zakończenie 259
  Bibliografia 263

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym”

  Tagi: , , , ,