Urbanska-Inspiracja

Inspiracja

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  118
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-257-4
  e-ISBN:
  978-83-8142-258-1

  Opis produktu

  Książka stanowi kontynuację cyklu publikacji Koła Naukowego Edytorów, do tej pory poświęconego kategoriom doświadczenia, tożsamości, pamięci, obrazów podróży, a tym razem inspiracji ukazywanej na tle kontekstów historycznych i kulturowych. Autorzy zajęli się takimi aspektami tego zagadnienia, jak: źródła inspiracji Antoniego Korwina Kossakowskiego, zapomnianej postaci polskiego panteonu literackiego doby stanisławowskiej; antyk jako źródło inspiracji w hitlerowskich Niemczech; romantyczne inspiracje twórczości i losów Jana Lechonia; inspiracje poetyckie Jana Brzechwy; zjawisko Holocaustu jako inspiracja dla pisarzy – na przykładzie powieści Dziewczynka w czerwonym płaszczyku Romy Ligockiej; Topoliada Paola Rumiza jako inspiracja do wielopoziomowego poznawania kultury włoskiej. W tomie znajduje się również fragment współczesnego nowatorskiego poematu inspirowanego Łodzią oraz doświadczeniami autora związanymi z tym miastem.

  Komentarze

  Spis treści

  Monika Urbańska, Wstęp 7

  Ilona Koziarska, Rozwój semantyczny leksemu inspiracja 11
  Daniel Kamocki, Patoemat (fragment) 15
  Małgorzata Pawlata, Inspiracje twórcze Antoniego Korwina Kossakowskiego 27
  Agnieszka Wypiorcz yk, Antyk jako źródło inspiracji w hitlerowskich Niemczech 39
  Monika Urbańska, Inspiracje Jana Lechonia 51
  Jowita Podwysocka-Modrzejewska, W kręgu literackich oddziaływań – inspiracje poetyckie Jana Brzechwy 69
  Nadia Krzesłowska, Zjawisko Holocaustu jako inspiracja dla pisarzy – na przykładzie powieści Romy Ligockiej Dziewcz ynka w czerwonym płaszczyku 85
  Justyna Groblińska, Katarz yna Kowalik, Topoliada Paola Rumiza jako inspiracja do wielopoziomowego poznawania kultury włoskiej 97

  Indeks osób 115

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Inspiracja”