OKŁADKA

Granice finansów XXI wieku

  Opis produktu

  W monografii omówiono zagadnienia dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej Granice finansów XXI wieku. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów publicznych przedsiębiorstw oraz rynku finansowego. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie nie tylko dla teorii finansów, lecz także praktyki gospodarczej.

  Komentarze

  Spis treści

  Stanisław Wieteska, Wstęp 7

  Część I. Finanse publiczne 9
  Andrzej Buszko, W poszukiwaniu współczesnych wyzwań nowego paradygmatu nauki o finansach 11
  Monika Dziwisz, Joseph Abodakpi, Granice fi w publicznych w kontekście reguł finalnych 25
  Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka, Wiedza finansowa studentów uczelni technicznych na przykładzie Politechniki Gdańskiej i jej determinanty 35
  Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka, Zatory płatnicze a odroczone płatności 49
  Iwona Wojciechowska-Toruńska, Konsolidacja fiskalna a zadowolenie z życia 63

  Część II. Rynek finansowy 75
  Krzysztof Echaust, Zależność asymptotyczna indeksów sektorowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 77
  Dariusz Filip, Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne a efekty ich gospodarowania 89
  Dariusz Letkowski, Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 109
  Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka, Fundusze surowcowe na rynku inwestycji alternatywnych w Polsce 121
  Magdalena Mosionek-Schweda, Genesis and prerequisites for creating stock markets for small and medium-sized enterprises 137
  Marcin Potrykus, Diamenty w kolorach fantazyjnych – charakterystyka walorów inwestycyjnych 147
  Joanna Siwek, Portfel dwuskładnikowy z wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku 163
  Piotr Zasępa, Rozwój polskiego rynku funduszy venture capital oraz private equity w okresie 1998–2014 179

  Część III. Finanse przedsiębiorstw 191
  Monika Bolek, Kapitał obrotowy netto i płynność finansowa – analiza na podstawie spółek notowanych na NewConnect 193
  Gabriela Golawska-Witkowska, Ewa Mazurek-Krasodomska, Anna Rzeczycka, Business angels jako alternatywne źródło finansowania start-upów 207
  Jolanta Iwin-Garzyńska, Granice optymalizacji podatkowej w finansach przedsiębiorstwa 223
  Izabela Krawczyk-Sokołowska, Zuzanna Ostraszewska, Rachunek kosztów w zarządzaniu procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie 235
  Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Finansowanie nakładów inwestycyjnych nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i kolejnych latach działalności gospodarczej w ujęciu branżowym w Polsce 249

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Granice finansów XXI wieku”

  Tagi: , ,