wieteska_granice_finansow

Granice finansów XXI wieku

  Opis produktu

  W monografii omówiono kwestie dotyczące współczesnych finansów, zaprezentowane w 2016 r. podczas Konferencji Katedr Finansowych zatytułowanej Granice finansów XXI wieku. Autorzy artykułów podjęli rozważania na temat perspektyw rozwoju bankowości i ubezpieczeń. Poruszona przez nich problematyka i sformułowane wnioski mają znaczenie zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki gospodarczej.

  Komentarze

  Spis treści

  Stanisław Wieteska, Wprowadzenie 7

  Część I. Bankowość 9

  Rozdział 1. Piotr Jaworski, Piotr Mielus, Struktura rentowności bilansu banków w środowisku niskich stóp procentowych 11
  Rozdział 2. Anna Magdalena Korzeniowska, Zachowania oszczędnościowe studentów w Lublinie 37
  Rozdział 3. Jarosław Mielcarek, Teoria kursu sprawiedliwego 49
  Rozdział 4. Wojciech Mistrek, Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na korzystanie z programu kredytów studenckich 63
  Rozdział 5. Bogusław Półtorak, Sekurytyzacja jako instrument optymalizacji podatku bankowego 77
  Rozdział 6. Artur Stefański, Udział przedsiębiorstw rodzinnych w portfelu należności zagrożonych na przykładzie danych wybranego banku spółdzielczego 87
  Rozdział 7. Konrad Szydłowski, Wpływ polityki monetarnej na strukturę kapitałową przedsiębiorstw w Polsce 99
  Rozdział 8. Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak, Przyszłość bankowości internetowej kreowanej przez klientów 111
  Rozdział 9. Tomasz Tuteja, Rozwój i działanie Banków Spółdzielczych po wejściu w życie pakietu CRD IV / CRR. Szanse czy zagrożenia dla spółdzielczości bankowej? 123

  Część II. Ubezpieczenia 131

  Rozdział 10. Agnieszka Czajkowska, Ubezpieczenia kredytów hipotecznych i kredytobiorców lub kredytodawców 133
  Rozdział 11. Łukasz Dopierała, Organizacja procesu inwestycyjnego w zakładach ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych 145
  Rozdział 12. Małgorzata Jeziorska, Wpływ awersji do ryzyka na rynku ubezpieczeń na relację klienci– towarzystwo ubezpieczeń 157
  Rozdział 13. Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Rolnicy w systemie ubezpieczeń rolnych – uwarunkowania braku ochrony ubezpieczeniowej gospodarstw rolnych 169
  Rozdział 14. Magdalena Swacha-Lech, Wpływ wiedzy finansowej na gromadzenie oszczędności emerytalnych 187
  Rozdział 15. Stanisław Wieteska, Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych w Polsce 201

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Granice finansów XXI wieku”

  Tagi: , , , , , , ,