Rosinska-Bukowska i in_GM w ujeciu regionalnym. Wybrane case_OKLADKA

Gospodarka międzynarodowa w ujęciu regionalnym. Wybrane “case studies” państw z Europy, Ameryk i Azji

  Opis produktu

  Monografia pt. Gospodarka międzynarodowa w ujęciu regionalnym. Wybrane case studies państw z Europy, Ameryk i Azji to druga część serii publikacji, dotyczących gospodarki międzynarodowej, autorstwa Magdaleny Rosińskiej- -Bukowskiej i Klaudii Zielińskiej-Lont. Pierwsza, pt. Gospodarka międzynarodowa. Rys teoretyczny, została wydana na początku 2024 roku także nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W niniejszej monografii podjęto próbę przybliżenia złożoności pojęcia „gospodarka międzynarodowa” poprzez analizę wybranych jego aspektów jako studiów przypadków dziewięciu wiodących gospodarek z różnych regionów świata (case studies: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Meksyk, Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny, Japonia, Indie). Celem Autorek jest ułatwienie Czytelnikom, w tym studentom kierunków ekonomicznych, dogłębnego zrozumienia złożoności relacji w gospodarce międzynarodowej, ich natury i implikacji dla rozwoju gospodarczego poszczególnych państw. Prezentowane w monografii wyniki badań to egzemplifikacja mająca poprawić zrozumienie zagadnień teoretycznych z zakresu gospodarki międzynarodowej. Ma ona uwypuklić konieczność holistycznego i strategicznego podejścia do badań nad rozwojem poszczególnych państw i ich koncepcji kreowania konkurencyjności międzynarodowej. Wyniki badań obrazują kierunki zmian w analizowanych gospodarkach, ich specyfiki i przewagi, pozwalając na ocenę poziomu i dynamiki ich rozwoju społeczno- gospodarczego, a w konsekwencji wnioskowanie odnośnie do podstaw ich długookresowej konkurencyjności. Zwrócono uwagę zarówno na indywidualne cechy badanych gospodarek, jak i na wpływ uwarunkowań oraz czynników ponadnarodowych, w tym procesu globalizacji, regionalnych trendów inwestycyjnych, kierunków przemian społeczno-gospodarczych w związku z poszukiwaniem równowagi między współpracą a konkurencją państw i regionów czy konieczność odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Dla każdego podmiotu zastosowano identyczny schemat badania uwzględniający parametry ilościowe i jakościowe. W publikacji odwołano się do różnorodnych teorii i obszarów badań, m.in. metod pomiaru tempa rozwoju gospodarczego i otwartości gospodarczej, teorii handlu międzynarodowego, rodzajów i znaczenia inwestycji zagranicznych, jak również badań związanych z rosnącym znaczeniem korporacji transnarodowych w gospodarce światowej. Czytelników, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą tych zagadnień, Autorki zachęcają do lektury części pierwszej niniejszego badania, opublikowanej w monografii pt. Gospodarka międzynarodowa. Rys teoretyczny (https://doi.org/10.18778/8331-328-3), w której szczegółowo omawiają wykorzystane teorie i narzędzia.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1
  Gospodarki Europy – case studies dla Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
  19
  1.1. Republika Federalna Niemiec (Niemcy) 20
  1.1.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 21
  1.1.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 23
  1.1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 25
  1.1.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 27
  1.1.5. Korporacje transnarodowe 31
  1.1.6. Otwartość gospodarcza 35
  1.2. Republika Francuska (Francja) 48
  1.2.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 48
  1.2.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 51
  1.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 52
  1.2.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 54
  1.2.5. Korporacje transnarodowe 59
  1.2.6. Otwartość gospodarcza 62
  1.3. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 74
  1.3.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 74
  1.3.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 77
  1.3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 78
  1.3.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 80
  1.3.5. Korporacje transnarodowe 85
  1.3.6. Otwartość gospodarcza 88
  1.4. Podsumowanie 96
  Rozdział 2
  Ameryka Północna i Południowa – case studies dla Brazylii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych
  99
  2.1. Federacja Republiki Brazylii 100
  2.1.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 100
  2.1.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 103
  2.1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 105
  2.1.4. Korporacje transnarodowe 107
  2.1.5. Charakterystyka handlu międzynarodowego 111
  2.1.6. Otwartość gospodarcza 115
  2.2. Meksykańskie Stany Zjednoczone (Meksyk) 124
  2.2.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 125
  2.2.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 127
  2.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 128
  2.2.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 130
  2.2.5. Korporacje transnarodowe 134
  2.2.6. Otwartość gospodarcza 135
  2.3. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) 144
  2.3.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 145
  2.3.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 147
  2.3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 149
  2.3.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 151
  2.3.5. Korporacje transnarodowe 156
  2.3.6. Otwartość gospodarcza 160
  2.4. Podsumowanie 177
  Rozdział 3
  Zróżnicowanie państw Azji – case studies dla Chin, Japonii, Indii
  181
  3.1. Chińska Republika Ludowa (Chiny) 182
  3.1.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 183
  3.1.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 185
  3.1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 186
  3.1.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 188
  3.1.5. Korporacje transnarodowe 193
  3.1.6. Otwartość gospodarcza 199
  3.2. Japonia 218
  3.2.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 219
  3.2.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 222
  3.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 223
  3.2.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 225
  3.2.5. Korporacje transnarodowe 230
  3.2.6. Otwartość gospodarcza 235
  3.3. Republika Indii (Indie) 257
  3.3.1. Charakterystyka gospodarki z wykorzystaniem podstawowych wskaźników 258
  3.3.2. Przynależność do organizacji międzynarodowych 260
  3.3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 261
  3.3.4. Charakterystyka handlu międzynarodowego 264
  3.3.5. Korporacje transnarodowe 267
  3.3.6. Otwartość gospodarcza 269
  3.4. Podsumowanie 288

  Zakończenie 291
  Bibliografia 297
  Spis tabel 317
  Spis wykresów 319

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Gospodarka międzynarodowa w ujęciu regionalnym. Wybrane “case studies” państw z Europy, Ameryk i Azji”

  Tagi: , , , , ,