Bednarz-Grzybek i in_Edukacja i wychowanie cz 1_OKL

Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918

  Opis produktu

  Tom […] przygotowano z należytą starannością metodologiczną. Przyjęte cezury chronologiczne są zasadne. Za datę początkową przyjęto 1905 rok, w którym miały miejsce znamienne wydarzenia polityczne w Rosji, ale także oświatowe, związane ze strajkiem szkolnym w Królestwie Polskim. Końcowa data to 1918 rok, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Okres ten obfitował we wzmożoną aktywność oświatową. Była ona wynikiem poznawania psychologii dziecka oraz zmiany w podejściu do wychowanka i ucznia […]. Powstał ważny dla pedagogiki nurt Nowego Wychowania, którego przedstawiciele propagowali swobodny rozwój dziecka i jego aktywność. W tym czasie pojawiały się publikacje popularyzujące dokonania w tym zakresie. Miejscem przekazu nowej wiedzy stawała się też prasa […]. Podjęte badania […] mają ogromną wartość poznawczą, a dla badacza stają się przewodnikiem w poszukiwaniach tematycznych. Niniejsza praca ukazuje rzeczywistość początku XX wieku w Królestwie Polskim, obrazuje zainteresowanie przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy zagadnieniami oświatowymi, dokumentuje dorobek kulturowy tego czasu. […] W dotychczasowych prasoznawczych publikacjach bibliograficznych brakuje danych odnoszących się do ujęcia adnotowanego w odniesieniu do zagadnień edukacyjnych. Ta pozycja wypełni więc tę lukę.

  Z recenzji prof. Janiny Kamińskiej

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wprowadzenie 15
  Wykaz czasopism 45
  Wykaz słów kluczowych 59

  BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA 63
  I. „Ateneum” 63
  II. „Bez Dogmatu : dwutygodnik ekonomiczny, społeczny i popularno-naukowy” 63
  III. „Biblioteka Warszawska : pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi” 65
  IV. „Biesiada Literacka” 96
  V. „Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne, ilustrowane” 118
  VI. „Biesiada Polska” 133
  VII. „Bluszcz : pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet” 134
  VIII. „Brzask” 260
  IX. „Brzask : radomski tygodnik obrazkowy” 260
  X. „Chwila Świąteczna : pismo tygodniowe dla wsi i miast” 269
  XI. „Co Tydzień : pismo ilustrowane poświęcone chwili bieżącej” 270
  XII. „Dobra Gospodyni : pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet” 273
  XIII. „Dobra Matka : tygodnik dla matek i rodzin” 345
  XIV. „Drogowskaz : pisemko dla ludu” 368
  XV. „Drużyna : dwutygodnik ilustrowany wychowawczy, społeczny, literacki i oświatowy” 369
  XVI. „Dziecko : czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu” 410
  XVII. „Dzwonek Częstochowski : pismo miesięczne, ilustrowane” 453
  XVIII. „Echa Kieleckie : tygodnik poświęcony sprawom politycznym, społecznym, ekonomicznym i literaturze” 465
  XIX. „Echa Piotrkowskie : tygodnik społeczny i ekonomiczny poświęcony sprawom miejscowym : wychodzi w każdą niedzielę” 477
  XX. „Echa Płockie” 482
  XXI. „Echa Płockie i Włocławskie : pismo poświęcone głównie sprawom miejscowym” 487
  XXII. „Gazeta Ludowa : pismo poświęcone sprawom ludu polskiego” 495
  XXIII. „Gazeta Ludowa : tygodnik ilustrowany” 495
  XXIV. „Gazeta Łowicka : pismo tygodniowe poświęcone sprawom okolicy Łowicza i sąsiednich powiatów” 497
  XXV. „Gazeta Niedzielna : pismo tygodniowe ilustrowane : dodatek do »Kuriera Łódzkiego«” 506
  XXVI. „Gazeta Niedzielna : tygodnik oświatowy religijno-społeczny” 510
  XXVII. „Gazeta Pabianicka : wychodzi 2 razy tygodniowo we środy i w soboty po południu” 516
  XXVIII. „Gazeta Świąteczna : wychodzi raz na tydzień przed każdą niedzielą” 534
  XXIX. „Gazeta Włościańska : tygodnik społeczny, literacki, rolniczo-przemysłowy i handlowy poświęcony sprawom włościańskim” 550
  XXX. „Gazeta Zagłębia : pismo poświęcone zagadnieniom życia narodowego w zakresie politycznym, społecznym, naukowym i literackim z uwzględnieniem spraw Zagłębia Dąbrowskiego” 552
  XXXI. „Głos : tygodnik literacko-społeczno-polityczny” 557
  XXXII. „Głos Lubelski : pismo tygodniowe” 560
  XXXIII. „Głos Ludu : wychodzi dwa razy na tydzień w niedzielę i czwartek” 565
  XXXIV. „Głos Narodu : ilustrowany tygodnik społeczno-literacki” 590
  XXXV. „Głos Płocki : pismo poświęcone głównie sprawom miejscowym : wychodzi w środy i soboty każdego tygodnia” 590
  XXXVI. „Głos Podlasia : tygodnik społeczno-literacki” 601
  XXXVII. „Głos Polski : pismo tygodniowe” 614
  XXXVIII. „Głos Polski : tygodnik poświęcony zagadnieniom życia narodowego w zakresie politycznym, społecznym, naukowym, literackim i artystycznym” 622
  XXXIX. „Głos Żydowski : niezależny tygodnik społeczno-literacki” 624
  XL. „Głos Żydowski : tygodnik społeczno-polityczny” 642
  XLI. „Gromada : pismo poświęcone sprawom ludu polskiego” 643
  XLII. „Humanista Polski : miesięcznik” 644
  XLIII. „Izraelita : pismo tygodniowe poświęcone interesom judaizmu : wychodzi co piątek” 647
  XLIV. „Kłosy” 670
  XLV. „Kobieta : dwutygodnik dla kobiet poświęcony higienie i estetyce ciała, pielęgnowaniu urody, racjonalnej kosmetyce oraz całokształtowi
  spraw życia i potrzeb kobiet” 671
  XLVI. „Kobieta (Dobra Matka) : tygodnik poświęcony sprawom kobiecym : wychodzi co sobota” 678
  XLVII. „Kronika Piotrkowska : tygodnik poświęcony sprawom miejscowym” 685
  XLVIII. „Kronika Rodzinna : pismo dwutygodniowe” 693
  XLIX. „Kultura : miesięcznik naukowy, społeczny i literacki” 718
  L. „Kultura Polska : miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Kultury Polskiej” 723
  LI. „Lechita” 734
  LII. „Lud Polski : tygodnik obrazkowy, społeczny, polityczny, oświatowy, rolniczy, sprawom ludu polskiego poświęcony” 742
  LIII. „Łowiczanin : tygodnik społeczno-ekonomiczny i polityczny poświęcony sprawom Łowicza i jego okolic: wychodzi w każdy piątek” 747
  LIII. „Łowiczanin” II 766
  LIV. „Miesiąc Ilustrowany” 766
  LV. „Młot : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 767
  LVI. „Myśl Katolicka : organ katolików świeckich” 768
  LVII. „Myśl Polska : miesięcznik poświęcony sprawom politycznym, społecznym i literacko-artystycznym” 784
  LVIII. „Myśl Polska : tygodnik poświęcony zagadnieniom życia narodowego w zakresie politycznym, społecznym, naukowym, literackim i artystycznym” 787
  LIX. „Myśl Żydowska : tygodnik społeczny” 792
  LX. „Nasz Promień : dodatek do »Kroniki Rodzinnej«” 800
  LXI. „Nasz Sztandar : tygodnik społeczny” 802
  LXII. „Nasza Sprawa : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 808
  LXIII. „Nasza Trybuna : tygodnik dla wszystkich” 809
  LXIV. „Nasze Drogi : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 812
  LXV. „Niedziela : tygodnik społeczno-polityczno-literacki ilustrowany” 812
  LXVI. „Niwa Polska : tygodnik polityczny, społeczny i literacki” 814
  LXVII. „Nowe Kłosy” 815
  LXVIII. „Nowe Ognisko : tygodnik polityczny, społeczny i literacki” 816
  LXIX. „Nowy Sztandar : tygodnik bezpartyjny” 818
  LXX. „Nowy Sztandar : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 820
  LXXI. „Odrodzenie : tygodnik polityczno-społeczny, literacki i artystyczny” 823
  LXXII. „Odrodzenie : tygodnik poświęcony polityce, sprawom społecznym, literaturze i sztuce” 823
  LXXIII. „Ognisko : pismo miesięczne ilustrowane poświęcone nauce, sprawom społecznym, literaturze, sztuce” 828
  LXXIV. „Ognisko : pismo miesięczne obrazkowe dla wszystkich” 831
  LXXV. „Ognisko Rodzinne : pismo tygodniowe dla wszystkich – oświatowe, gospodarcze, społeczne i polityczne” 844
  LXXVI. „Ogniwo : tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny” 847
  LXXVII. „Ogniwo : tygodnik poświęcony sprawom ogólno-społecznym, muzycznym i organistowskim” 855
  LXXVIII. „Piotrkowianin : tygodnik polityczny, społeczny i ekonomiczny” 859
  LXXIX. „Pobudka : tygodnik społeczno-oświatowy z rysunkami dla wsi i miast” 860
  LXXX. „Polak : organ główny Związku Ludu Polskiego” 865
  LXXXI. „Polemista : dwutygodnik społeczny i literacki” 866
  LXXXII. „Polemista : tygodnik społeczny, polityczny, literacki i naukowy” 867
  LXXXIII. „Polska : pismo tygodniowe z obrazkami, polityczne, społeczne, oświatowe, gospodarcze, sprawom ludu polskiego poświęcone” 867
  LXXXIV. „Polska Ludowa : dwutygodnik poświęcony wszystkim sprawom narodowego życia” 871
  LXXXV. „Polski Łan : tygodnik dla kobiet poświęcony pracy społecznej oraz szerzeniu kultury narodowej” 877
  LXXXVI. „Posiew : pismo tygodniowe” 882
  LXXXVII. „Praca : tygodnik społeczny, polityczny i literacki” 927

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918”

  Tagi: , , ,