Promocja!
33328ec7abd09c82bca4c0d4ba114d56

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku

  Opis produktu

  Zainicjowanie badań nad wkładem instytucji wydawniczych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej na rzecz oświaty i edukacji ma na celu przybliżenie, a niekiedy odkrycie edytorów zajmujących się tą problematyką, wyodrębnienie zarówno typów publikacji, jak i podejmowanej w nich szczegółowej tematyki oraz ukazanie miejsca tego typu wytworów w całokształcie prac firm edytorskich.

  Oficyny wydawnicze mają swój niekwestionowany udział w rozwijaniu szeroko pojmowanej kultury zarówno poprzez wymierny dorobek materialny w postaci liczby ogłaszanych drukiem książek z różnych dziedzin życia i wiedzy, jak i dorobek duchowy „budowany” za pomocą kontaktu czytelnika z tekstem. W przeszłości, jak również współcześnie aktywność wydawnictw zazwyczaj koncentruje się na wybranych rodzajach piśmiennictwa, m.in. literaturze pięknej, popularnej, specjalistycznej, dla dzieci i młodzieży, choć zdarza się, że przedmiotem zainteresowania edytorów stają się systematyczne poszerzanie i wzbogacanie dotychczasowej oferty. Podobne tendencje można zaobserwować w odniesieniu do książek adresowanych do pracowników systemu oświatowego, uczniów, rodziców i opiekunów. Wydawcy albo skupiają się na twórczości pedagogicznej, albo w większym lub mniejszym stopniu traktują ją jako dodatek do prowadzonej już działalności.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Część pierwsza. Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej i pomoc uczniom w edukacji

  Adam Ruta – Działalność krakowskich oficyn wydawniczych na rzecz szkoły i edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym 13
  Grzegorz Michalski – Dla nauczycieli i uczniów. Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w latach 1921–1939 29
  Jarosław Durka – Wybrane problemy z działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym 45
  Iwonna Michalska – Działalność wydawnicza Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie czasopism dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym 59
  Monika Olczak-Kardas – Książki dla dzieci i młodzieży w ofercie wydawniczej „Naszej Księgarni” w latach 1921−1939 71
  Edyta Wolter – Książki szkolne opublikowane w Wydawnictwie M. Arcta stosowane w praktyce dydaktyczno-wychowawczej w Drugiej Rzeczypospolitej 89
  Urszula Wróblewska – „Biblioteczka Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego” jako forma pomocy dla nauczycieli szkoły powszechnej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie w II Rzeczypospolitej 97
  Maria M. Siuda – Działalność wydawnictw pedagogicznych w Kielcach w latach 1955−2012 na przykładzie Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach i Wydawnictwa MAC 113

  Część druga. Kształcenie świadomości gospodarczej i politycznej

  Elżbieta Magiera – Działalność wydawnicza polskiego ruchu spółdzielczego w okresie między- wojennym (1918–1939) 125
  Krzysztof Jakubiak – Wydawnictwo i czasopismo „Droga” jako ośrodek kształtowania ideologii społecznej i wychowawczej sanacji w latach 1922–1937 145
  Piotr Gołdyn – Rola „Zrębu” w zachowaniu spuścizny intelektualnej Sławomira Czerwińskiego 157
  Justyna Gulczyńska – Wydawcy i kolporterzy pism drugoobiegowych dla młodzieży szkolnej w latach osiemdziesiątych XX w. w Polsce 167

  Część trzecia. Propagowanie nauki i utworów literackich

  Ewa Witkowska-Urban – Rola Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w utrwalaniu i upowszechnianiu osiągnięć badawczych oraz doświadczeń edukacyjnych przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego 179
  Ryszard Ślęczka – Działalność wydawnicza krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk 195
  Władysława Szulakiewicz – Wydawnictwo Adam Marszałek o twórcach nauki, kultury i polityki 205
  Agnieszka Wałęga – Serie z zakresu nauk o wychowaniu w Wydawnictwie Adam Marszałek 213
  Dorota Grabowska – Działalność Wydawnictwa Literackiego w upowszechnianiu literatury pamiętnikarskiej 223

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku”

  Tagi: , , , ,