Promocja!
46a18255f237d6f1b1d2b06e0964d71c

Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi

  Czynniki · mechanizmy · skutki
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  350
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-240-8
  e-ISBN:
  978-83-7969-770-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Podstawowym problemem badawczym stawianym w pracy jest pytanie o kierunek i zakres (uwarunkowania, procesy tempo, efekty) różnicowania się przestrzeni miejskiej w okresie transformacji w kontekście oddziaływania procesów globalizacji i lokalnych. Chodzi tutaj o identyfikację różnych przestrzeni rozwoju takich, jak miejsca stojące na uboczu, pomijane, w głównych trendach przemian społeczno-gospodarczych, czy też obszarów dynamicznego wzrostu i dobrobytu w mieście. Podstawowym celem jest wyjaśnienie, jakie czynniki wywołują powstawanie nowych lub utrwalanie dotychczasowych dysproporcji w przestrzeni miasta.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  I. Zagadnienia Wstępne | 7
  1. Wstęp (A. Suliborski, M. Wójcik) | 7
  2. Geografia społeczna w Polsce – geneza, koncepcje i zróżnicowanie problemowe, ze szczególnym uwzględnieniem studiów geograficzno‐miejskich w ośrodku łódzkim (M. Wójcik, A. Suliborski) | 17
  3. Dysproporcje w przestrzeni miejskiej. Ujęcie teoretyczne (P. Tobiasz‐Lis) | 49
  4. Przestrzenie dobre, przestrzenie złe w mieście (E. Klima) | 63

  II. Czynniki i mechanizmy kształtowania dysproporcji w przestrzeni miejskiej Łodzi | 77
  1. Dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi – uwarunkowania genetyczno‐funkcjonalne (A. Suliborski, K. Dmochowska‐Dudek) | 77
  2. Dysproporcje w rozwoju systemu przyrodniczego Łodzi (K. Dmochowska‐Dudek, A. Majecka) | 107
  3. Rady Osiedlowe jako czynnik zmieniający dysproporcje w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi (A. Suliborski) | 127
  4. Wpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzi (P. Tobiasz‐Lis) | 171

  III. Dysproporcje w przestrzeni miasta – studia przypadków | 187
  1. Zróżnicowanie szaty informacyjnej miasta jako przejaw dysproporcji przestrzennych. Studium przypadku wielkomiejskiego centrum Łodzi (M. Wójcik) | 187
  2. Dysproporcje warunków i jakości życia mieszkańców jednostki osiedlowej Teofilów w Łodzi. Przykład osiedli Rojna i Rogatka (A. Kulawiak) | 209
  3. Dysproporcje Przestrzenne w postrzeganiu konfliktogennych inwestycji w mieście – przykład osiedli Olechów i Andrzejów w Łodzi (K. Dmochowska‐Dudek) | 223
  4. Park jako przykład dysproporcji w mieście – znaczenie i rola natury (E. Klima) | 239

  IV. Skutki dysproporcji w przestrzeni miasta | 259
  1. Przyczyny i konsekwencje współczesnych form izolacji przestrzeni mieszkaniowej w Łodzi (P. Tobiasz‐Lis) | 259
  2. Dysproporcje przestrzenne wybranych zjawisk patologii społecznych w Łodzi (S. Mordwa) | 277
  3. Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta (M. Wójcik, P. Tobiasz‐Lis) | 305

  Zakończenie (M. Wójcik, A. Suliborski) | 321
  Krajobrazy miejskich dysproporcji | 329

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi”

  Załącznik
  Tagi: , , , , , ,