gaze_Bogctwo_jezykowe

Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3

  Opis produktu

  Recenzowany tom jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w dniach 24-25 października przez Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. Organizatorzy konferencji zaproponowali bardzo atrakcyjny i ważny temat, który zainspirował jej uczestników do przygotowania artykułów skupionych wokół trzech grup zagadnień: dydaktyki języka, lingwistyki kulturowej i dialektologii. Ogromnie cieszy zainteresowanie młodych naukowców tematyką dydaktyczną i glottodydaktyczną oraz kulturową. Zamieszczone w tomie artykuły pokazują poszukiwania nowych metod nauczania, przy znajomości dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie, w oparciu o wiedzę językoznawczą i z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Cykliczne organizowanie takich konferencji jest ważną i cenną inicjatywą młodych językoznawców, dydaktyków i kulturoznawców.

  Z recenzji dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej

  Komentarze

  SPIS TREŚCI

  WSTĘP 7

  Anna Andrzejewska, POTENCJAŁ GRAMATYKI KOGNITYWNEJWNAUCZANIU JĘZYKAPOLSKIEGO JAKO OBCEGO 11
  Michalina Biernacka, NAUCZANIE FONETYKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO W ŚWIETLE TECHNIK NAUCZANIA WYBIERANYCH PRZEZ AUTORÓW WSPÓŁCZESNYCH PODRĘCZNIKÓW 20
  Iwona Dembowska-Wosik, ZNAKI (NIE TYLKO JĘZYKOWE) W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ A NAUCZANIE JPJO 38
  Agnieszka Futera, POLLYANNA UCZY POLSKIEGO – dobry, dobrze, zły I źle W NIEKTÓRYCH PODRĘCZNIKACH DO JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 48
  Mateusz Gaze, SŁOWOTWÓRSTWO W WYBRANYCH POMOCACH DO NAUCZANIA LEKSYKI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 56
  Dominika Izdebska-Długosz, Szwecjarzy i kanarzy – O TRUDNOŚCIACH W ZASTOSOWANIU RODZAJU MĘSKOOSOBOWEGO U STUDENTÓW UKRAIŃSKOJĘZYCZNYCH 66
  Julita Michalak, MIEJSCE FRAZEOLOGIZMÓW W ŚWIADOMOŚCI I PRAKTYCE JĘZYKOWEJ MŁODYCH POLAKÓW 77
  Anna Mikołajczak, WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI SAMOOCENYUCZNIAPOPRZEZ ZASTOSOWANIE PORTFOLIO JĘZYKOWEGO NA LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 84
  Boris Kern, Sanja Miletić, PRODUKTYWNOŚĆ SŁOWOTWÓRCZA JAKO JEDEN ZE WSKAŹNIKÓW „BOGACTWA JĘZYKOWEGO” (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW SŁOWEŃSKIEGO, SERBSKIEGO I POLSKIEGO) 92
  Izabela Olszak, NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH 103
  Mateusz Szurek, NEOLOGIZMY W JĘZYKU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 115
  Daniel Śledziński, REJESTRACJA ODPOWIEDZI W ĆWICZENIACH MULTIMEDIALNYCH DLA DZIECI NA POTRZEBY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH I PSYCHOLOGICZNYCH 125
  Magdalena Wojenka-Karasek, NAJNIEZBĘDNIEJSZE SŁÓWKO FUNKCYJNE – ZAIMEK JAKO WSKAŹNIK SPÓJNOŚCI W WYPRACOWANIACH CUDZOZIEMCÓW 136
  Aleksandra Bajerska, TREŚCI KULTUROWE W NOWEJ SERII PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI JPJO PT. POLSKI JEST COOL (OBRAZ POLSKI, POLAKÓW I CUDZOZIEMCÓW) 146
  Katarzyna Burska, MOTYWACJA SEMANTYCZNA ALTERNATYWNYCH NAZW DRUŻYN PIŁKARSKICH 158
  Joanna Duda, WYBÓR ŁODZI JAKO MIASTA AKADEMICKIEGO PRZEZ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 170
  Dorota Gonigroszek, WKŁAD TŁUMACZY TEKSTÓW LITERACKICH W POPULARYZACJĘ POLSKIEJ KULTURY 175
  Paula Góralczyk-Mowczan, KIM ONI SĄ? WIZERUNEK POLSKIEJ RODZINY W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 184
  Paula Góralczyk-Mowczan, PORÓWNANIE WIZERUNKU POLSKIEJ RODZINY WYŁANIAJĄCEGO SIĘ Z WYBRANYCH PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ZE WSPÓŁCZESNYMI POLSKIMI REALIAMI 195
  Agnieszka Kijak, DLACZEGO BIEG POWINIEN MIEĆ NAZWĘ I CO ONA O NIM MÓWI? (NA PODSTAWIE NAZW ZAWODÓW BIEGOWYCH ROZEGRANYCH W WIELKOPOLSCE W 2014 ROKU) 209
  Rafał Maćkowiak, TEMATYKA JĘZYKÓW OBCYCH W REPORTAŻACH PODRÓŻNICZYCH WOJCIECHA CEJROWSKIEGO 220
  Konrad Rachut, CZY POLSKI WIELORYB JEST RYBĄ, A ROSYJSKI КИТ JUŻ NIE? O MYŚLENIU O ŚWIECIE I NAZWACH 230
  Justyna Sochacka, JĘZYKOWY OBRAZ MĘŻCZYZNY W FELIETONACH HANNY BAKUŁY 240
  Marija Sotnikova Štravs, JEZIKOVNA POLITIKA V UKRAJINI 1991–2014 249
  Elżbieta Wlaźnik, KULT OBRAZU MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ NA WĘGRZECH 265
  Ewa Wojaczek, SPOSÓB KONSTRUOWANIA OKREŚLEŃ EUROPEJSKICH AKWENÓW MORSKICH W JĘZYKACH NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I POLSKIM 274
  Justyna Antczak, MOWA „WARSZAWIAKÓW” W WYBRANYCH FELIETONACH STEFANA „WIECHA” WIECHECKIEGO 286
  Katarzyna Banach, UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE USTALANIA SIĘ I FUNKCJONOWANIA POLSZCZYZNY KRESOWEJ MIESZKAŃCÓW WSI DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TARNOPOLSKIEGO 296
  Jadwiga Bieniek, UWAGI O SYSTEMIE SPÓŁGŁOSKOWYM GWAR WSI ZABRZEŻ I OCHOTNICA DOLNA 305
  Karolina Wójcik, O DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH NAZWISKACH W PARAFII LEŹNICA WIELKA (POWIAT ZGIERSKI) 313

  INDEKS SŁÓW KLUCZOWYCH 321

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3”