piestrzynski_biblioteka_w_spoleczenstwie

Biblioteka w społeczeństwie wiedzy

  Opis produktu

  Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie; Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej; Nowoczesne narzędzia i usługi biblioteczne; E-zasoby w działalności bibliotek akademickich; Zawód bibliotekarza dziś i jutro

  Komentarze

  Spis treści

  SESJA I: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy 5
  Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Uczelnie akademickie i ich biblioteki w Europie wiedzy 7
  Jacek Ladorucki, Misja bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji 19
  Radosław Jeż, Anna Konieczko, Małgorzata Kwiatkowska, Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy 33
  Paulina Milewska, Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi 45

  SESJA II: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy 57
  Wiesław Babik, Ekologia informacji w bibliotece społeczności informacyjnej 59
  Monika Stańska, Ewa Walewska, Polityka gromadzenia w Bibliotece Wojskowej Akademii Technicznej 70
  Renata Osiewała, Miejsce i rola bibliotek zakładowych w systemie dydaktyczno- naukowym i informacyjnym szkoły wyższej na przykładzie sieci bibliotecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zarys problematyki 78

  SESJA III: Użytkownik – biblioteka. Doskonalenie relacji 99
  Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych 101
  Magdalena Seta, Edukacja informacyjna w bibliotekach uczelni przyrodniczych 119
  Teresa Górniak, Renata Felińska, Biblioteka naukowa w życiu ludzi starszych 128
  Aleksandra Chruściel, Justyna Rakoczy, Rola Wypożyczalni Miejscowej i Międzybibliotecznej w nowej jakości kształcenia akademickiego na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 150
  Paula Gamus, Nie bójmy się komiksów 161

  SESJA IV: Nowoczesne narzędzia i usługi biblioteczne 171
  Andrzej Koziara, Grażyna Razik, Anna Śpiechowicz, Małgorzata Waga, Informatyczne wspomaganie usług biblioteki akademickiej. System zintegrowany – integracja systemów 173
  Teresa Skibicka, Informacja normalizacyjna jako przykład oferty bibliotecznej skierowanej do inżynierów – obecnych, przyszłych i nie tylko 187
  Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska, Elżbieta Skubała, Rola biblioteki uczelnianej w tworzeniu bazy informacyjnej szkoły wyższej 197

  SESJA V: E-zasoby w działalności bibliotek akademickich 215
  Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Pisemne prace dyplomowe jako część repozytorium instytucjonalnego Akademii Górniczo-Hutniczej. Organizacja i zarządzanie 217
  Urszula Knop, Akademickie czasopisma informacyjne w katalogach OPAC, bibliotekach cyfrowych i na stronach WWW bibliotek wyższych uczelni technicznych 226
  Dorota Olejnik, Repozytorium uczelniane, budowa i koordynacja jego działania, szansą na wzmocnienie pozycji biblioteki w realizacji misji naukowo-edukacyjnej uczelni 239
  Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska, Otwarte czasopisma i dane badawcze w naukach technicznych 252
  Lidia Mikołajuk, Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego 262
  Ewa Bugaj, Aneta Soboń, E-zasoby w kształceniu akademickim 270

  SESJA VI: Zawód bibliotekarza dziś i jutro 289
  Katarzyna Bikowska, Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość 291
  Magdalena Kokosińska, Od informacji do wiedzy. Rola bibliotekarzy-informatorów w bibliotece akademickiej 306
  Justyna Sendecka, Maciej Sierpowski, Wiedza, kompetencje, zaangażowanie – wartości determinujące rozwój bibliotekarza 316

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Biblioteka w społeczeństwie wiedzy”

  Tagi: , ,