okladka

Aktywne starzenie się

  Opis produktu

  Aktywne starzenie się to nic innego, jak zdolność ludzi do tego, aby mimo upływu lat wieść produktywne życie w sferze społecznej i gospodarczej. Oznacza to, że potrafią oni dokonywać elastycznych wyborów w zarządzaniu swoim czasem na przestrzeni życia – czasem poświęcanym na naukę, pracę, odpoczynek i zapewnienie opieki innym. Postulat aktywizacji rozpatrywany jest głównie w kontekście podnoszenia efektywnego wieku emerytalnego, zarządzania wiekiem w miejscu pracy, podnoszenia kompetencji pracowników i dbałości o stan zdrowia.

  W niniejszej książce uwaga autorów została skoncentrowana na późniejszej fazie życia, zaś wszystkie zamieszczone opracowania łączy chęć określenia tych elementów życia społecznego, które zagrażają jak najdłuższemu utrzymaniu aktywności przez osoby starsze lub znajdujące się na przedpolu starości. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne uwarunkowania polskiej starości i aktywności ludzi starych – prawne, instytucjonalne, społeczne.

  Opracowania te stanowią kontynuację badań prowadzonych przez Zespół do spraw Osób Starszych.

  Komentarze

  Spis treści

  Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Szukalski, Wprowadzenie………………. 7

  Piotr Szukalski, Osoby starsze na rynku pracy. Przejawy gorszego traktowania……………. 11

  Barbara Szatur-Jaworska, Aktywność osób starszych w sferze publicznej………………………. 29

  Barbara Szatur-Jaworska, Bezpieczeństwo socjalne osób starszych w Polsce. Zakres i poziom ochrony… 44

  Piotr Szukalski, Osoby starsze na rynku dóbr i usług. Bariery realizacji praw konsumenckich ……………………. 70

  Małgorzata Halicka, Przemoc wobec osób starszych w rodzinie i instytucjach opiekuńczych………. 86

  Maria Zrałek, Kształtowanie środowiska zamieszkania sprzyjającego aktywnemu starzeniu się………………. 102

  Wojciech Pędich, Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych jako determinanta aktywnego starzenia się………………. 125

  Jerzy Halicki, Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych jako czynnik aktywnego starzenia się…… 142

  Elżbieta Trafiałek, Rodzina jako obszar aktywności i źródło wsparcia w aktywnym starzeniu się………………. 152

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Aktywne starzenie się”

  Tagi: , , , ,