jozwiak_10_lat_wydzialu_chemii

10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

  Opis produktu

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego został utworzony z dniem 1 października 2007 r., ale nauki chemiczne w Uniwersytecie Łódzkim były rozwijane od chwili powstania uczelni. Pełne odtworzenie dziejów chemii w Uniwersytecie Łódzkim z uwzględnieniem kierunków badawczych wykracza poza ramy tego krótkiego opracowania, którego celem jest wprowadzenie do dziesięcioletniej historii Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało ograniczone do przedstawienia chemicznych jednostek naukowo-dydaktycznych działających przed utworzeniem Wydziału Chemii w Uniwersytecie Łódzkim i przypomnienia osób pełniących w tych jednostkach funkcje kierownicze. Takie podejście pozwala czytelnikowi zorientować się jak ewoluowała struktura i zmieniała kadra kierownicza jednostek chemicznych w latach 1945–2007. Zebrane w tabeli 1 informacje dla piętnastu przykładowych lat, stosunkowo dobrze reprezentują cały ponadsześćdziesięcioletni omawiany okres. W opracowaniu zachowano pisownię stopni i tytułów naukowych oraz kolejność wymieniania jednostek chemicznych jaka występuje w materiałach źródłowych.

  Komentarze

  Spis treści

  Chemia w Uniwersytecie Łódzkim przed utworzeniem Wydziału Chemii – zarys historii 7

  Władze Wydziału Chemii w kadencji 2007–2008 i 2008–2012 15

  Władze Wydziału Chemii w kadencji 2012–2016 19

  Władze Wydziału Chemii w kadencji 2016–2020 21

  Wydział Chemii w opinii Dziekanów 23
  Bogusław Kryczka (prodziekan Wydziału Fizyki i Chemii w latach 1996–2002, dziekan tego Wydziału w latach 2002–2007, dziekan Wydziału Chemii w latach 2007–2012 23
  Grzegorz Mlostoń (dziekan Wydziału Chemii kadencji 2012–2016) 59
  Sławomira Skrzypek (dziekan Wydziału Chemii kadencji 2016–2020) 65

  Badania naukowe 67
  Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ 67
  Katedra Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ 73
  Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej Wydziału Chemii UŁ 77
  Katedra Chemii Fizycznej Wydziału Chemii 83
  Katedra Technologii i Chemii Materiałów Wydziału Chemii UŁ 87
  Katedra Chemii Środowiska Wydziału Chemii UŁ 93
  Katedra Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii UŁ 97

  Współpraca z zagranicą 101

  Studia na Wydziale Chemii i życie studenckie 107
  Studia doktoranckie 117
  Ruch studencki na Wydziale Chemii UŁ w ostatnim dziesięcioleciu 119
  Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki 123
  Współpraca Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym 125
  Krótka kronika wydarzeń 131
  Informator 139

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego”

  Tag:
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie