Jerzy Giedroyc i… Rozmowy o “Kulturze”

Opublikowano: 10 czerwca 2024
Data wydarzenia: 11/06/2024
1200-830-www

Wiosenne spotkania w Pałacu Biedermanna to już tradycja i stały punkt w kalendarzu dla „giedroyciologów” w Polsce – czyli dla badaczy, entuzjastów i propagatorów myśli Giedroycia, spuścizny paryskiej „Kultury” i wszystkich zainteresowanych szerokorozumianymi relacjami Polski w krajami Europy środkowej i wschodniej.

Pojawiają się na nich przedstawiciele świata nauki i kultury oraz współpracownicy Redaktora. Gościliśmy w Łodzi m.in. Basila Kerskiego, prof. Andrzeja Friszke czy Annę Bernhardt – prezeskę Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura w Paryżu.

W tym roku zapraszamy na dwudniowe spotkanie i dyskusje wokół aktualnych tematów:

Rozmowa o siostrach i braciach.
Polacy i Ukraińcy dziś

Udział w rozmowie wezmą:

  • Bogumiła Berdychowska (NCK) – publicystka, specjalistka od stosunków polsko-ukraińskich, laureatka Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez „Rzeczpospolitą”.
  • Grzegorz Motyka (ISP PAN) – historyk specjalizujący się m.in. w stosunkach polsko-ukraińskich, autor książek „Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie w Polsce 1943-1948″ (Nagroda Historyczna „Polityki”) oraz „Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii” (Nagroda Klio).
  • Tomasz Stryjek (ISP PAN) – historyk, badacz pamięci zbiorowej, polityki pamięci i polityki tożsamości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, autor m.in. publikacji „Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004”.

Rozmowę poprowadzi:

  • Paweł Libera – historyk, badacz polskiej polityki wschodniej, a także dziejów polskiej emigracji niepodległościowej po 1945 roku.

Tołstojowska koncepcja patriotyzmu od XIX do XXI wieku
Spotkanie z Markiem Radziwonem

  • Marek Radziwon (SEW UW) – krytyk teatralny i literacki, menedżer kultury, historyk. Prezes Polskiego PEN Club. Wydał m.in. biografię Jarosława Iwaszkiewicza „Pisarz po katastrofie” i antologię wspomnień dysydenckich „Wstyd było milczeć. Świadectwa radzieckich dysydentów”.

Szczegółowa agenda wydarzeń poniżej:
Pałac Alfreda Biedermanna
ul. Franciszkańska 1/5
11 czerwca 2024 r.
sala kominkowa

  • Spuścizna Instytutu Literackiego w Paryżu – nowości wydawnicze 2024
    godzina 17:00
  • Rozmowy o siostrach i braciach. Polacy i Ukraińcy dziś
    godzina 18:00

Instytut Historii UŁ
ul. A. Kamińskiego 27a
12 czerwca 2024 r.
sala Rady Wydziału, 27A

  • Tołstojowska koncepcja patriotyzmu od XIX do XXI wieku
    Spotkanie z Markiem Radziwonem
    godzina 10:00

Spotkania z cyklu Rozmowy o „Kulturze” organizowane są jako pokłosie inicjatywy wydawniczej „Jerzy Giedroyc i…”, której celem jest upowszechnianie dziedzictwa intelektualnego paryskiej „Kultury”.
To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Projekt realizuje Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski