PREMIERA II tomu monografii Łodzi

Opublikowano: 17 listopada 2023
1200-830-aktualnosc-www

Zapraszamy na uroczystą premierę monografii Łódź poprzez wieki. Historia miasta, t. 2 (1820-1914).

Drugi tom publikacji poświęcony jest dziejom Łodzi w latach 1820–1914, a więc czasom, kiedy niewielkie rolnicze miasteczko przekształciło się w wielki przemysłowy ośrodek miejski. Można w nim odnaleźć także informacje o przeszłości podłódzkich wsi, obecnie dzielnic miasta, w których wówczas zamieszkiwały dziesiątki tysięcy ludzi.

Historia Łodzi przemysłowej cieszyła się od lat największym zainteresowaniem badaczy, dlatego Autorzy stanęli przed trudnym zadaniem innego, nowatorskiego jej ujęcia. Porządkują zatem dotychczasowe ustalenia, ale również odkrywają przed Czytelnikiem nowe fakty. To książka o Łodzi, która stała się „ziemią obiecaną”.

Premierze publikacji towarzyszyć będzie wystawa „Łódź zajmuje mnie i porywa…”. Obraz miasta na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki UŁ. Po wernisażu wystawy zapraszamy na konferencję i spotkanie z autorami pod wspólnym hasłem: „Kariera miasta Łodzi. Od rolniczego miasteczka do wielkoprzemysłowej metropolii (1820-1914)”.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada br. o godz. 17.00 w holu starego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (dawne frontowe wejście do budynku), przy ul. Jana Matejki 32 w Łodzi.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2023/11/1200-830-aktualnosc-www-270×187.png

Program:
17.00-17.30 | Wernisaż wystawy „Łódź zajmuje mnie i porywa…”. Obraz miasta na przełomie XIX i XX wieku w zbiorach Biblioteki UŁ
Wystawa prezentuje kilkadziesiąt najstarszych, najcenniejszych i nieznanych dokumentów ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczących historii i zmian w szeroko rozumianym krajobrazie Łodzi w latach 1820-1914. Fotografie, plany, unikatowe dokumenty rękopiśmienne urzędowe i prywatne oraz druki ulotne przybliżają czasy rozkwitu miasta, którego życie – zgodnie z myślą przewodnią ekspozycji – „zajmuje i porywa” [Wł. Reymont] swoją różnorodnością i wielowątkowością.

17.30-20.00 | Spotkanie z autorami
1. Prof. dr hab. Jarosław Kita (moderator spotkania)
2. Prof. dr hab. Wiesław Puś – Kształtowanie się nowoczesnej i wielokulturowej społeczności miasta.
3. Dr hab. Kamil Śmiechowski – Na czym polega fenomen Łodzi przemysłowej?
4. Dr hab. Marta Sikorska, prof. UŁ – Nie tylko robotnice – kobiety w XIX-wiecznej Łodzi.
5. Dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ – „…łodzianie bogaci nie skąpią grosza, gdy ofiarą łzę ubogiemu otrzeć mogą” – dobroczynność i filantropia w Łodzi przemysłowej.
6. Dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ – Od miasteczka do aglomeracji – różnorodność architektoniczna industrialnej Łodzi i jej przedmieść.
7. Dyskusja
8. Podpisywanie książek i rozmowy z autorami.

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski