Collectanea Philologica XXVII (2024) | #CALLFORPAPERS

Opublikowano: 13 września 2023
CFP COLLECTANEA

NABÓR TEKSTÓW 2024

Nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma Collectanea Philologica XXVII (2024) upływa 31 grudnia 2023 roku.

Przyszłoroczny tom będzie uhonorowaniem wieloletniej pracy dr hab. prof. UŁ Hanny Zalewskiej-Jury w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ. Zachęcamy wszystkich do uczczenia pracy i dorobku naszej Koleżanki i przesyłanie tekstów z zakresu literatury greckiej oraz szeroko rozumianej kultury antycznej.

Druga część tomu będzie poświęcona zagadnieniom związków między Rzymem a Półwyspem Iberyjskim na przestrzeni wieków. Zachęcamy do nadsyłania tekstów dotyczących wzajemnych relacji między tymi przestrzeniami, zarówno w zakresie przemian historycznych, odkryć archeologicznych czy wzajemnych wpływów literackich i kulturowych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dla Autorów i zasadami sporządzania bibliografii oraz nadsyłanie tekstów na adres Redakcji: collectanea@op.pl, adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl

 

CALL FOR PAPERS 2024

The call for papers for the next issue of the journal Collectanea Philologica XXVII (2024) ends on 31 December 2023.

Next year’s volume will honour the many years of work of Prof. Hanna Zalewska-Jury in the Department of Classical Philology at the University of Łódź. We encourage everyone to honour the work and achievements of our colleague and submit texts on Greek literature and ancient culture in the broadest sense.

The second part of the volume will be devoted to the relationship between Rome and the Iberian Peninsula over the centuries. We encourage the submission of texts on the interrelationship between these spaces, whether in terms of historical developments, archaeological discoveries or mutual literary and cultural influences.

Please read the guidelines for authors and the citation rules, and send your texts to the Editors at collectanea@op.pl, adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski