Aktualna punktacja czasopism naukowych Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Opublikowano: 19 lipca 2023
Punktacja 23

17 lipca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aktualizację wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Poniżej prezentujemy zbiorcze zestawienie nowej punktacji dla czasopism partnerskich Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim planującym podjęcie współpracy redakcyjnej polecamy nasz “Przewodnik dla autorów, redaktorów czasopism i recenzentów“.

Tytuł  Pkt.
Anthropological Review 140
Kwartalnik Prawa Podatkowego 140
Bulletin of the Section of Logic 100
Collectanea Philologica 100
Comparative Economic Research – Central and Eastern Europe 100
European Spatial Research and Policy 100
Multicultural Shakespeare – Translation Appropriation and Performance 100
Przegląd Nauk Historycznych 100
Przegląd Socjologii Jakościowej 100
Qualitative Sociology Review 100
Research in Language 100
Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 100
Text Matters – A Journal of Literature Theory and Culture 100
Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 70
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 70
Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze 70
Eastern Review 70
Ekonomia Międzynarodowa 70
e-Scripta Romanica 70
Finanse i Prawo Finansowe 70
Internetowy Magazyn Filozoficzny “Hybris” 70
Konwersatorium Wiedzy o Mieście 70
Logopaedica Lodziensia 70
Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 70
Replay. The Polish Journal of Game Studies 70
Space – Society – Economy 70
Turyzm / Tourism 70
Zeszyty Wiejskie 70
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica 40
Analyses/Rereadings/Theories Journal 40
International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal 40
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku 40
Techne 40
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 20
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 20
Biuletyn Szadkowski 20
Biuletyn Uniejowski 20
Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 20
Translatorica & Translata 20

 

 

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski