Nagroda Skowronka dla tytułów WUŁ

Opublikowano: 24 November 2022
www-1200-830

Z radością informujemy, że Kapituła Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w 27. edycji konkursu przyznała wyróżnienie za dwie książki, które zostały opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa autorstwa Agaty Kaweckiej, Izabeli Lis-Wielgosz, Ivana N. Petrova, Małgorzaty Skowronek oraz Jana Stradomskiego i  Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa autorstwa Agaty Kaweckiej, Karoliny Krzeszewskiej, Izabeli Lis-Wielgosz, Ivana N. Petrova, Małgorzaty Skowronek.

Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami międzynarodowymi.

Nagrodzone publikacje ukazały się w prestiżowej serii wydawniczej zainaugurowanej przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) Series Ceranea.

Ceraneum prowadzi badania dotyczące różnych aspektów antycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej. W ramach serii publikowane są materiały źródłowe, bibliografie, prace monograficzne, tomy zbiorowe poświęcone tematyce szeroko rozumianych dziejów oraz kultury Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej od starożytności po czasy nowożytne włącznie, ze szczególnym naciskiem na dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa.

 

Autorom nagrodzonych publikacji serdecznie gratulujemy!

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: Polish