Mądrze o filozofii w edukacji

Opublikowano: 25 października 2022
Data wydarzenia: 17/11/2022
Madrze o filozofii www

17 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Dzień Filozofii. To coroczne święto ustanowione przez UNESCO, które odbywa się w trzeci czwartek listopada. Jego myślą przewodnią jest zwiększenie zainteresowania filozofią, ale również zwrócenie uwagi na istotę myślenia krytycznego – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Filozofia jest przecież nieodłącznym elementem życia, kształtuje nas, zmienia postrzeganie otaczającej rzeczywistości, tłumaczy świat. Faktem jest również to, iż wiele dyscyplin naukowych opiera na niej swoje fundamenty.

 

Edukacja jest jednym z obszarów, gdzie filozofia zajmuje szczególne miejsce. Często niedoceniana, a jednak nierozerwalnie związana z procesem nauczania i kształcenia, a także wychowania. Celem nowoczesnej szkoły jest przecież m.in.:

  • rozwijanie myślenia krytycznego,
  • nauka twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
  • rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych,
  • wzmacnianie postaw opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji oraz otwartości na innych.

 

Z okazji Światowego Dnia Filozofii zapraszamy na panel dyskusyjny pt. „Mądrze o filozofii w edukacji”. Celem spotkania będzie zwrócenie uwagi na potrzebę obecności filozofii w polskiej szkole, a także wskazanie obszarów, w których można wykorzystać jej potencjał do rozwijania w uczniach i uczennicach kompetencji miękkich, tak kluczowych w XXI wieku. Uczestnicy i uczestniczki spotkania poznają również sprawdzone metody i sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą w myśl Matthew Lipmana, który twierdzi, że „dopóki nauczyciele nie będą uczyć filozofii i umieć filozofować, nie ma większych widoków na myślenie w edukacji”.

W panelu wystąpią:

 

prof. Aldona Pobojewska – profesor filozofii, zatrudniona w Katedrze Filozofii Współczesnej. Stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fundacji Walthera-Rathenau. Jej główne obszary zainteresowań to epistemologia i filozofia edukacji. Jest autorką licznych tekstów publikowanych w naukowych czasopismach polskich i niemieckich. Interpretatorka i tłumaczka koncepcji Jacoba von Uexkuela. Nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Rzeczoznawczyni MEN ds. szkolnych podręczników filozofii i etyki. Pomysłodawczyni i koordynatorka międzynarodowego grantu Edukacja rodziców. Szkoła komunikacji międzypokoleniowej. Obecnie prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis”, którego celem jest propagowanie idei dociekań filozoficznych. Zainspirowana programem Matthew Lipmana Filozofia dla dzieci zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty z dociekań filozoficznych. Opracowuje ich teorię i stosuje w pracy z różnymi grupami wiekowymi: uczniami szkoły podstawowej i liceum, ze studentami, nauczycielami i słuchaczami uniwersytetu trzeciego wieku. Uczestnikom zajęć stara się pokazać, że filozofia to nie tylko zbiór stanowisk i kierunków, ale również żywa refleksja na temat problemów rzeczywistości, które dotyczą wszystkich, refleksja pozwalająca lepiej zrozumieć świat.

dr Marcin Bogusławski – adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej. Jego zainteresowania naukowe to filozofia humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „nowej humanistyki”, filozofia polityki, epistemologia historyczna, filozofia muzyki. Członek Kolegium Redakcyjnego Internetowego Magazynu Filozoficznego Hybris, dla którego wraz z prof. Barbarą Tuchańską zredagował numer pt. Polish Philosophical Revisionists in Marxism finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Bloger, publicysta (m. in. w Medium Publicznym), recenzent (m. in. opera.info.pl). Jego hobby to opera, problematyka prawidłowej emisji głosu, gotowanie, jazda na rowerze.

mgr Agnieszka Puta – polonistka po filozofii, trenerka myślenia krytycznego, dla której praca z dziećmi i młodzieżą jest pasją. Wciąż poszukuje najlepszych metod i form pracy, by jej podopieczni rozwijali swoje zainteresowania i budowali poczucie własnej wartości. Prowadzi własną stronę poświęconą edukacji „DysPutka – od rozmowy do działania”.

mgr Joanna Krzemińska – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od piętnastu lat związana ze Szkołami MIKRON w Łodzi. Nauczycielka języka polskiego
i terapeutka z zakresu terapii pedagogicznej. Pomysłodawczyni i koordynatorka Konkursu Filmowego „Lektury w kadrze” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Baśnie, naturalnie!”. Inicjatorka projektów, realizowanych za pośrednictwem platformy eTwinning: „Stworzeni z wyobraźni”, „Usłysz legendę”, „Tęczowa gramatyka” oraz innych projektów rozwijających umiejętności językowe uczniów. Członkini grupy zrzeszającej kreatywnych nauczycieli „Superbelfrzy”, wieloletnia ambasadorka programu eTwinning, współzałożycielka i prezeska Fundacji Mozaika Edukacyjna. Autorka bloga „Zakręcony belfer” (www.zakreconybelfer.pl), wyznająca zasadę: dzień bez szalonego pomysłu jest dniem straconym.

 Po debacie zapraszamy na dyskusję z udziałem publiczności

 

W trakcie wydarzenia będzie możliwość zakupienia publikacji z serii Edukacja dla mądrości Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizatorzy wydarzenia:

Wydawnictwo UŁ / Mądrze o Edukacji

Strefa Kultury

Miejsce wydarzenia:

Strefa Kultury UŁ – Galerii Wozownia 11

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11

Data wydarzenia: 17.11.2022r. (czwartek)

Czas trwania: 17.00-19.00

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski