Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe – nowy numer

Opublikowano: 1 kwietnia 2021
nowy numer

Nowy anglojęzyczny numer czasopisma naukowego Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 24/2021 – jest już dostępny online.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, dotyczących głównie krajów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

  1. Zagadnień makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: a) wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; b) globalizacji gospodarki; c) rynku pracy; d) rynku finansowego; e) kursów walut; f) transferu technologii; g) ekonomii rozwoju; h)  kwestii europejskiej integracji gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku europejskiego oraz polityki gospodarczej i społecznej UE, kwestii regulacyjnych i globalizacji.
  2. Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz procesem ich internacjonalizacji i zdolności do tworzenia innowacji.

W bieżącym numerze polecamy

·        Zależności pomiędzy zmiennymi z zakresu polityki monetarnej i fiskalnej w krajach Unii Europejskiej

Joanna Stawska

·        Pozycja Unii Europejskiej w globalnych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych: instytucjonalne próby jej poprawy

Janina Witkowska

·        Priorytety ekologizacji i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich OECD i Ukrainy: analiza porównawcza

Olena Dovgal, Nataliia Goncharenko, Olena Reshetnyak, Georgiy Dovgal, Natalia Danko

·        Aspiracje migracyjne Ukraińców do Niemiec: analiza i scenariusze rozwoju

Vitalii Boiko, Olha Mulska, Ihor Baranyak, Olha Levytska

·        Pozycja konkurencyjna gospodarki Polski (na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Krajów Bałtyckich) – zmiany i czynniki ją determinujące w okresie poakcesyjnym

Edward Molendowski

·        Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?

Harjum Muharam, Najmudin Najmudin, Wisnu Mawardi, Erman Denny Arfinto

·        Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście przezwyciężenia kryzysu państwa opiekuńczego: próba analizy teoretycznej i empirycznej

Nadiia Grazhevska, Alla Mostepaniuk

·        Efektywność ekonomiczna bankowości tradycyjnej i islamskiej (analiza porównawcza sektora bankowego w Turcji, Azerbejdżanie i Iranie)

Mayis G. Gulaliyev, Elmar N. Rahimov, Flora Sh. Kashiyeva, Alida T. Huseynova, Shahla M. Alijanova, Yegana A. Hakimova

 

 

Komentarze