“Multicultural Shakespeare” w bazie MLA Directory of Periodicals

Opublikowano: 18 września 2020
Multi FB Akt ver 2

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance zostało przyjęte do bazy MLA Directory of Periodicals.

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation,  red. Yoshiko Kawachi.

Modern Language Association – to organizacja zrzeszająca badaczy zajmujących się  literaturą oraz językami  współczesnymi.

MLA Directory of Periodicals – źródło informacji dla naukowców poszukujących odpowiedniego czasopisma do opublikowania wyników swoich badań oraz dla bibliotekarzy pracujących nad identyfikacją publikacji, które najlepiej odpowiadają potrzebom ich instytucji. Katalog zawiera szczegółowe informacje na temat publikacji, wymagań dotyczących zgłaszanych tekstów dla tysięcy czasopism i serii monograficznych, mieszczących się w głównych obszarach tematycznych MLA.

Gratulujemy Redakcji!

Komentarze