Bezpieczny rozwój. Ekspertki UŁ o zrównoważonym rozwoju i bezpieczeństwie finansowym firm

Opublikowano: 29 listopada 2019
Depositphotos_43336333_xl-2015
Wzrost wiedzy odnośnie zagrożeń dla klimatu przyczynił się do rozwoju nowych koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego. W ostatnich dekadach na znaczeniu zyskuje idea zrównoważonego rozwoju, której istotą jest takie bieżące funkcjonowanie człowieka i prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, które umożliwi realizację i zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.
W praktyce gospodarczej realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na rzecz wsparcia i rozwoju pracowników, stosowania technik, metod i narzędzi redukujących ślad ekologiczny. Wiąże się to z koniecznością implementacji  zarządzania środowiskowego.
Polecamy artykuł autorek książki „Ekologiczny rozwój przedsiębiorstw” dr Anny Misztal i mgr Magdaleny Kowalskiej na stronie Akademia UŁ w Serwisie Samorządowym PAP.

Komentarze