Multicultural Shakespeare – nowy numer!

Opublikowano: 9 października 2019
nowy numer(1)

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego „Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance” (Vol. 19 No 34 (2019)).

Zeszyt gromadzi artykuły naukowe, a także recenzje monografii oraz recenzje teatralne. Zaprezentowane teksty dotyczą m.in. recepcji teatru szekspirowskiego w dobie kryzysu demokracji europejskiej; rosnącego udziału aktorów pochodzenia afrykańskiego na brytyjskiej scenie szekspirowskiej; aktualnych politycznych i społecznych kontekstów w inscenizacji Króla Lira wystawionej w 2014 r. przez Jana Klatę. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim.

„Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance” stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stwarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy też amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira.

Redaktorzy tomu: Kawachi Yoshiko i Krystyna Kujawinska Courtney

Punktacja MNiSW: 40 (2019)

 

Komentarze